Media och arkiv

Nu är det dags att kontrollera inkomster och studiepoäng!

23.05.2019Har du redan kontrollerat hur mycket du tjänade år 2018? Gör det nu!


Om du tjänat för mycket i förhållande till antalet stödmånader du utnyttjat kan du göra räntefria återbetalningar av studiestödet fram till slutet av maj. Om FPA återkräver stödmånader nästa år adderas en ränta till den summa som återkrävs. Du kan kontrollera dina inkomster t.ex. ur ditt beskattningsbeslut. Du kan kontrollera inkomstgränserna för studiestödet härifrån.

Kontrollera även antalet studiepoäng som samlats under hösten


Studiestödsmånader för höstterminen 2018 kan återbetalas fram till slutet av maj och för vårterminen 2019 fram till slutet av augusti. Kontrollera i det här skedet hur dina studier framskred under hösten och beakta minimikravet på 20 studiepoäng!

Om du återbetalar studiestöd, betala senast 31.5.2019!

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas


Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas och bestäms enligt den genomsnittliga inkomst du uppgett. För det allmänna bostadsbidraget gäller alltså inte samma inkomstgränser som för studiepenningen, och de två stöden är inte kopplade till varandra. Det lönar sig ändå att justera det allmänna bostadsbidraget om dina inkomster ändras.

Mer information om återbetalning av studiestöd finns på FPA:s webbplats.

Ytterligare anvisningar:

Hannele Kirveskoski, sakkunnig
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi