Media och arkiv

Nu får studerande som lyfter sjukdagpenning studera på deltid

29.01.2015

Från och med början av detta år kan studerande som får sjukdagpenning studera på deltid under konvalescenstiden.

För högskolestuderande är det ungefärliga maximiantalet studiepoäng man får prestera som deltidsstuderande
24 studiepoäng på ett läsår, 12 studiepoäng på en termin eller 3 studiepoäng på en månad.

http://www.kela.fi/web/sv/om-en-studerande-blir-sjuk