Media och arkiv

Ny information om utskrifter på uni

01.04.2014

Enligt den information vi fått tidigare skulle de nya utskriftskvoterna träda i kraft först 1.9. Men i praktiken har kvoterna varit i kraft från det att uni tagit i bruk sina nya skrivare. Skrivarna kan alltså redan ha alarmerat om att man har använt hela sin kvot.

Efter en rad oklarheter har vi äntligen fått anvisningar som man borde kunna lita på. Universitetets lokal- och fastighetscentral har också lovat att informera om dem.

Från och med mitten av april ska universitetet få så kallade ”nollsaldoskrivare”, alltså skrivare som inte belastar studenternas utskriftskvoter. Fram tills de tas i bruk ska enheterna ordna så att studenterna kan skriva ut sådant som rör studierna utan att det medför olägenheter för dem.

AKUTA ANVISNINGAR FÖR STUDENTER:

- Studenter som behöver utöka sin kvot ska hänvisas till helpdesken.
•Just nu är det rusning vid helpdesken, dels på grund av att man håller på att göra sig av med Windows XP-datorerna, dels på grund av alla studerande som ber om större kvoter, så det kan ta ett par dagar.
•De mest brådskande fallen försöker man sköta snabbt.

- Om helpdesken inte kan hjälpa ska man kontakta ADB-kontaktpersonen på den egna institutionen (eller det egna läroämnet).
•Stödpersonen ska kunna överföra studenter till en grupp som tillåter utskrifter utan kvoter (de har fått anvisningar om det) eller ordna så att arbeten kan skrivas ut på något annat sätt.

- De gamla kopieringskorten i papp fungerar fortfarande i vissa skrivare i campusbiblioteken. En lista på dem finns på Unigrafias infosida.

FRÅN OCH MED 15 APRIL:

- Under en övergångsperiod får studenterna använda skrivare som fungerar gratis (en lista över dem finns nedan).
•De här skrivarna tas såvitt möjligt i bruk under den vecka som börjar 31.3, men senast 15.4.
•Skrivarna är i bruk åtminstone till 1.9.2014.
•På de här skrivarna får man inte skriva ut obegränsade mängder, de som skriver ut för mycket blir vid behov granskade. Under våren kommer man att diskutera hur ”orimliga utskriftsmängder” ska definieras.
•På gratisskrivarna kan man enbart skriva ut i svart-vitt och det går inte att kopiera eller skanna arbeten.

- Unigrafias webbutik öppnar 15.4
•Samtidigt nollas studenternas nuvarande saldo.
•Studenterna kan dock fortfarande skriva ut gratis på gratisskrivarna. För utskrifter på andra skrivare krävs att man köper ett saldo i webbutiken.

Gratisskrivare finns här:

Centrum
Fabiansgatan 28 (Aleksandria) 1 vån., 2 vån. och 3 vån.
Snellmansgatan 12
Brobergsterrassen 5 A (Minerva)
Brobergsterrassen 7 (institutionen för lärarutbildn.)
Brobergsterrassen 3 A (beteendevetenskapliga)

Gumtäkt
Gustaf Hällströms gata 2a (Physicum), D208
A. I. Virtanens plats (Chemicum)
Gustaf Hällströms gata 2b (Exactum)

Mejlans
Haartmansgatan 4
Brånakärrsvägen 9

Vik
Ladugårdsbågen 9, 173a
Viksbågen 11 (Infocenter), biblioteket 2 vån. och h169
Viksbågen 1 (Biocenter 3), h4403
Agnes Sjöbergs gata 2, A2001

Institutionerna kan också erbjuda egna gratisskrivare.