Media och arkiv

Ny kansler för Helsingfors universitet

02.06.2017

Studenkåren gratulerar den nya kanslern för Helsingfors universitet, Kaarle Hämeri, professor i aerosolfysik! Hämeri har publikt försvarat högre utbildning utan läsårsavgifter och betonat studenterns roll som en lik del av universitetssamfund. Studentkåren ser fram ett gott samarbete inom den kommande femårsperioden!

Mer information om val av kansler tillverkad av Helsingfors universitet.