Media och arkiv

Ny sätt att betala för studeranden med Lyyra-kort

07.08.2012

Alla studeranden som har Lyyra-kort får ett kontaktlöst betalmedel. Parallellt med studiekortet lanseras ett kontaktlöst betaldekal som alla studeranden för grundexamen, som har Lyyra-kort, får gratis. Lyyra-kortets betalfunktion tas ur bruk.

Den nya Lyyra-betaldekalen delas ut under hösten. HUS ger mer information om förnyelsen när tidtabellen är klar.

Under hösten förnyar Unicafe gradvis sitt kassasystem. Mer om förändringar: http://www.unicafe.fi/yritys/uutiset/lyyra-maksaminen-ja-unicafeiden-kassaj%C3%A4rjestelm%C3%A4-uudistuvat

Nyheten om det nya sätt att betala i hs.fi (på finska): http://www.hs.fi/talous/Elisa+ryhtyy+tarjoamaan+maksuv%C3%A4linepalveluita+opiskelijoille/a1305590212400