Media och arkiv

Nya anvisningar om social kredit för studerande i Helsingfors

25.03.2014

Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk har ändrat sin praxis i fråga om hur sociala krediter tillämpas då man behandlar ärenden som rör utkomststöd för studerande. Hädanefter ska man fortfarande berätta för studenten att det finns möjlighet att få social kredit, men hen ska också vara medveten om sin rätt till utkomststöd och ska ha möjlighet att välja den stödform som är ekonomiskt mest fördelaktig för hen. Då man behandlar ansökningar om utkomststöd ska social kredit inte längre beaktas som inkomst, ifall den studerande faktiskt inte har fått social kredit.