Media och arkiv

Nya arrangemang i föreningslokalerna från 1.1.2013

10.12.2012

Från 1.1.2013 sker det vissa förändringar i HUS föreningslokaler.

Tredje våningen i B-trappan i Nya studenthuset kommer inte längre att vara i studentkårens bruk. Det gäller mötesrummen i tredje våningen (Aurora, Flora och utskottsrummet samt köket Emma i anslutning till dem) och föreningslokalen på samma plan. Ersättande mötesrum finns i Brunnsgården, 10 våningen. De föreningar som huserat i föreningslokalen omplaceras till andra föreningslokaler för återstoden av den här lokalfördelningsperioden. De utskott som har verkat i utskottsrummet får skåputrymmen på HUS centralkansli.

I mitten av januari ändras passagen till klustret Christina Regina i Domus Gaudium: den nya ingången till klustret är genom dörren mot Alkärrsgatan i stället för genom hallen vid Mechelingatan som förr. Mötesrummet Lakki kommer inte heller att vara i studentkårens bruk längre, nytt mötesrum blir arkivariens f.d. arbetsrum Seppele.

Dessutom får studentkåren en ny bastu. Vindsbastun finns invid de nya mötesrummen i Brunnsgården, 10 vån.

Användningsvillkoren för mötesrummen i Brunnsgården avviker lite från användningsvillkoren för andra mötesrum: alla bokningar upphör att gälla kl. 24.00, alltid och utan undantag.

Mera information:
Ekonomidirektionens ordförande Lauri Koskentausta, lauri.koskentausta at hyy.fi
Styrelsemedlem Sanna Supponen, sanna.supponen at hyy.fi
Sakkunnig (föreningar) Akseli Huhtanen, jarjestosihteeri at hyy.fi