Media och arkiv

Nya studentrepresentanter i förvaltningen valda

06.11.2013

Studentkårens centralvalnämnd fastställde 25.10 resultatet av de institutions- och fakultetsrådsval som hölls som sämjoval. Omröstning hålls endast i fakultetsrådsvalet vid teologiska fakulteten, valet hålls 4 och 5 november. De nya studentrepresentanterna i förvaltningen inleder sin tvåårsperiod 1.1.2014. Val av universitetskollegium hålls i februari 2014.

Sammanlagt väljs cirka 300 nya studentrepresentanter i förvaltningen. Närmare resultat finns här.

Mera information: Sakkunnig (utbildningspolitik) Janne Lardot, 050 543 8460, janne.lardot@hyy.fi

Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, där dekanus verkar som ordförande. Fakultetsrådet har till uppgift att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskning och undervisning, besluta om bl.a. examensfordringar, undervisningsprogram och grunderna för antagningen av studerande samt behandla fakultetens vittsyftande planer och andra principiellt viktiga ärenden.
Institutionsrådet är institutionens kollegiala förvaltningsorgan, där prefekten verkar som ordförande. Institutionsrådet har till uppgift att utveckla undervisning och forskning vid institutionen och för sin del ansvara för kvalitetsledningen av forskning och undervisning, behandla institutionens verksamhetsplan och den personalplan och budget som ingår i den samt avgöra ärenden som är vittsyftande eller principiellt viktiga för institutionen och som prefekten har hänskjutit till institutionsrådet.