Media och arkiv

Planera din studiestöd!

29.09.2015

Är du studiestödstagare lönar det sig att planera din utkomst för hela läsåret redan nu på hösten!

Nya studenter måste komma ihåg att för varje stödmånad måste man utföra minst fem studiepoäng. Att ta studiestöd för en enda månad betyder också att man måste utföra minst 20 studiepoäng under läsåret.

Det är skäl att studiestödstagare själva kontrollerar sina inkomster i förhållande till stödmånaderna senast på våren när alla uppgifter om föregående års inkomster blir tillgängliga. Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen kan man återbetala det studiestöd som utbetalts till för stort belopp inom maj månad 2015. Då undviker man återkrav med en 15 procents förhöjning. Ärsinkomstgränsen formas så att övriga inkomster får vara högst 660 euro för varje stödmånad, och 1970 euro för varje stödfri månad.

Nya och utexaminerade studenter ska spara sina lönekvitton

Nya studerande, som inleder sina studier i september och lyfter studiestöd för 4 månader i år kan förtjäna 18 400 euro utan att de inverkar på studiestödets belopp.Ärsinkomstgränsen vår utexaminerade studenter beror på utexamineringsdatum och på stödmånader använda före detta datum.

I februari 2017 skickar FPA återbetalningsförslag till de studiestödstagare, vars inkomster överskrider årsinkomstgränsen. Därefter måste studeranden utreda för FPA när inkomsterna har förtjänats, dvs. om det skedde under eller utanför studietiden 2015. Om inkomstgränsen överskrids blir man tvungen att ge en utredning till FPA om tidpunkten för när inkomsterna förtjänats, d.v.s. innan man inledde sina studier eller under studietiden. Det lönar sig att spara alla intyg och kvitton över inkomster som införtjänats med tanke på inkomstkontrollen. Intygen ska innehålla uppgifter om utbetalningstid och belopp.

Vid inkomstkontrollen jämförs studiestödstagarens inkomster för hela året med årsinkomstgränsen. Årsinkomstgränsen är beroende på hur många månader man lyfter studiestöd under kalenderåret. T.ex. om semesterpenningen utbetalas först i september för ett arbetsförhållande under sommarmånaderna beaktas de som inkomst som fåtts under studietiden, även om arbetet utförts innan studierna inleddes.

Ytterligare information: www.kela.fi/web/sv/egna-inkomster_om-du-inlett-studierna-eller-utexaminerats

Skuld till FPA kan indrivas ur skatteåterbäring

FPA kan be utsökningsmyndigheten utmäta skatteåterbäringen när kunden inte uppgjort en avbetalningsplan med FPA eller inte följt avbetalningsplanen. Det gäller sådana skulder som uppstått till följd av indrivning av förmåner, t.ex. studiestöd eller underhållsbidragsskulder.

FPA skickar inte något särskilt meddelande om att skulden utmäts. I stället skickar utmätningsmyndigheten ett förhandsmeddelande om kommande utmätning eller en betalningsuppmaning innan skatteåterbäringen utmäts. Om kunden betalar hela sin skuld till FPA efter påminnelsen verkställs inte utmätningen. I dessa fall får kunden inte heller någon betalningsanmärkning i utmätningsregistret.

Ytterligare information: www.fpa.fi/aterkrav