Media och arkiv

Priset En God Lärare – Magister Bonus till Kimmo Tuominen

26.11.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet har på sin årsfest 26.11 belönat universitetslektor Kimmo Tuominen vid institutionen för fysik med priset En God Lärare – Magister Bonus. HUS delar ut priset på sin årsfest den 26 november varje år. Alla studerande vid universitetet kan föreslå prismottagare, medan studentkårens styrelse beslutar om priskriterierna och utser prismottagaren.

Vid utdelningen av priset 2015 har man speciellt fäst uppmärksamhet vid hur de nominerade förhåller sig till utveckling av undervisningen med hjälp av modern undervisningsteknologi och hur de använder elektroniska system och datateknik i undervisningen.

Tuominen arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och förhåller sig fördomsfritt till aktiverande undervisningsmetoder och undervisningsteknologi. Han arbetar aktivt för att främja gemensamma mål genom att delta i debatten om utveckling av undervisningen tillsammans med studenterna. Tuominen är en tillgänglig person som är uppskattad i universitetssamfundet för sin aktiva hållning till undervisningen och utvecklingen av den.

I år delar HUS ut priset Magister Bonus för 19 gången.

”Studenterna vill ha lärare som tycker det är viktigt att utveckla undervisningen. Priset Magister Bonus delas inte ut utifrån titlar eller forskningsgenombrott, utan det ges till lärare som främjar inlärningen hos studenterna och som är beredda att ge av sig själva för att förbättra undervisningen”, förklarar HUS styrelsemedlem Hanna Piitulainen.

Tuominen har exempelvis entusiasmerat studenterna med en filmtrailer som presenterar en kurs i kvantmekanik. Också i den kastas gamla, tråkiga undervisningsmetoder på historiens sophög på ett effektfullt sätt: http://nyt.fi/a1305982115231

Mera information:
HUS styrelsemedlem Hanna Piitulainen, 050 576 5073 hanna.piitulainen(at)hyy.fi