Media och arkiv

Priset för årets tvåspråkiga bragd 2015 tilldelas SHVS

09.12.2015

HUS kulturutskott har valt SHVS, Studenternas Hälsovårdstiftelse, som mottagare av årets tvåspråkiga bragd 2015 -priset.

Som grunder för priset var SHVS långsiktiga och betydande arbete för att förbättra sin service på svenska. Stiftelsens möjligheter att ge service på svenska i alla situationer har utvecklats mycket under de senaste åren.

Diplomet för årets tvåspråkiga bragd 2015 och en delikatesskorg överlämnades på Svenska Dagen den 6 november på HUS centralkansli. Priset mottogs av Tapio Hyrkäs, direktör för hälsovårdstjänsten i Helsingfors-Esbo hälsovårdsenhet.