Media och arkiv

Reform av studiestödet? HUS bereder sig på att agera – gör det du också!

20.02.2013

Ett av målen i det finska regeringsprogrammet är att förlänga tiden i arbetslivet och detta arbetar man med som bäst. För tillfället vill man främst förlänga arbetskarriärerna i början, studenterna ska alltså utexamineras i allt snabbare takt.

Läget är mycket kritiskt och det berör varenda studerande – och även kommande studentgenerationer. I praktiken försöker man skapa ett utexamineringstryck genom att begränsa studiestödet på olika sätt. Enligt planerna ska en allt större del av studiestödet bestå av lån eller så kan den tid man får lyfta studiestöd förkortas. Just nu förbereder regeringspartierna sig för regeringens halvtidsrapport (28.2) och för ramförhandlingarna (21.3) och i samband med detta ska studiestödsreformen drivas igenom. De som tycker att studierna främst ska finansieras med studielån tror att det är ett effektivt sätt att förkorta studietiden, också för dig. HUS är av annan åsikt och fortsätter att försvara ett studiestöd där huvudvikten ligger på studiepenningen. HUS bereder sig också på att gå ut på gatorna för denna sak. Dessutom agerar HUS utskott för samhällspåverkan i denna fråga. Alla är välkomna med i utskottet, utskottets ordförande Meri Norola (meri.norola@helsinki.fi) ger gärna mera information.

Det bästa sättet att få aktuell information om detta och om HUS åtgärder är att följa HUS på Facebook (www.facebook.com/HYY.HUS).