Media och arkiv

Reform av studiestödet? HUS följer med läget, gör det du också!

08.02.2013

Den finska statsbudgeten är ansträngd och nu verkar det tyvärr gå så att studiestödet kommer att bli ett av sparobjekten. I praktiken kan alltså en allt större del av studiestödet i framtiden bestå av lån eller så kan den tid man får lyfta studiestöd förkortas ytterligare.

I det nuvarande regeringsprogrammet sägs det att studiestödet ska utvecklas så att studierna försnabbas och studenterna snabbare kommer ut i arbetslivet. Kort före jul offentliggjordes en arbetsgruppsrapport om en strukturell utveckling av studiestödet. I rapporten ges en rad förslag, men inte ännu någon slutgiltig modell för studiestödssystemet.

Det slutgiltiga förslaget kommer troligtvis i februari–mars. HUS följer hela tiden med debatten och vi är beredda att försvara studenternas intressen. Vi informerar om eventuella förändringar och nyheter i fråga om studiestödet.

Det bästa sättet att få aktuell information om hur saken utvecklas och vad HUS gör i denna fråga är att följa HUS på Facebook (www.facebook.com/HYY.HUS).

Arbetsgruppens rapport finns på adressen http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/tr... (på finska, med svenskt sammandrag)