Media och arkiv

Rekordmånga förhandsröstade på HUS delegationsval

13.10.2011

Pressmeddelande 13.10.2011
Fritt för publicering

Förhandsröstningen hölls under två dagar denna vecka och den avslutades idag, torsdagen den 13.10 kl. 17.00. 2319 personer förhandsröstade, eller cirka 8,2 procent av de röstberättigade. Alla närvaroanmälda HUS-medlemmar, d.v.s. cirka 28 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade.

Antalet förhandsröster var  ligger lite över rekordsiffrorna från år 2007 (2169, 6,7%). I delegationsvalet år 2009 röstade 5,8 procent i förhandsröstningen. Vanligtvis röstar studenterna mera aktivt under de egentliga valdagarna.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) håller delegationsval 18–19.10.2011. Då väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen med 60 medlemmar. Den nya delegationen inleder sitt arbete den 1.12.2011. Mandatperioden för den delegation som väljs denna gång är undantagsvis 1 år, så att delegationsvalet i framtiden inte ska sammanfalla med universitetets förvaltningsval.

Under de egentliga valdagarna den 18–19.10 kan man rösta i sammanlagt 12 vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom vid enheterna i Lahtis och Vasa. Antalet uppställda kandidater i delegationsvalet är i år 617. Det är drygt 300 mindre än i det föregående valet år 2009 (908 st). Sammanlagt har 10 grupperingar ställt upp kandidater. Det exakta antalet kandidater i valringarna och -förbunden kan man bekanta sig med på studentkårens valsidor hyy.fi/val.

Valresultatet blir klart under valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) sent på onsdagskvällen den 19 october. Valvakan börjar kl. 18 och den är öppen för alla.

Valdeltagandet i HUS delegationsval har under 2000-talet varit högre än valdeltagandet på riksnivå.

HUS delegationsval (valdeltagande)
2001: 28,92
2003: 31,56
2005: 34,88
2007: 33,2
2009: 35,2
2011: resultatet klart sent på kvällen on 19.10

Delegationsval, deltagande på riksnivå
2001: 27,5
2003: 29,7
2005: 26,1
2007: 27,6
2009: 28,4

HUS informerar om resultatet i sitt delegationsval genast på onsdagskvällen när det preliminära valresultatet är klart. Centralvalnämnden fastställer resultatet efter att kontrollräkningsnämnden avslutat kontrollräkningen den 27.10.2011. Finlands studentkårers förbund (FSF) informerar om delegationsvalsresultaten för hela landet.

Delegationsval hålls i majoriteten av Finlands studentkårer varannan höst.

Mera information om HUS-valet ger generalsekreterare Katariina Styrman, paasihteeri@hyy.fi, 0400 816 426 och informatör Jenni Heikkinen, tiedottaja@hyy.fi, 050 543 9609