Media och arkiv

Rekordmånga förhandsröstare på HUS delegationsval

01.11.2012

Delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors Universitet fick en livligt start. Rekordmånga studerandena röstade på förhand.

Förhandsröstningen hölls under två dagar denna vecka och den avslutades idag, torsdagen den 1.11 kl. 17.00. 2671 personer förhandsröstade, eller cirka 9,5 procent av de röstberättigade. Alla närvaroanmälda HUS-medlemmar, d.v.s. över 28 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade.

Antalet förhandsröster var lite över rekordsiffrorna från sista år (2319, 8,27%). Vanligtvis röstar studenterna mera aktivt under de egentliga valdagarna.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) håller delegationsval 6–7.11.2012. Då väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen med 60 medlemmar. Den nya delegationen inleder sitt arbete den 1.12.2012. Mandatperioden för den delegation som väljs är 2 år.

Under de egentliga valdagarna den 6–7.12 kan man rösta i sammanlagt 12 vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom vid enheterna i Lahtis och Vasa. Antalet uppställda kandidater i delegationsvalet är i år 622. Sammanlagt har 10 grupperingar ställt upp kandidater kandidater och dessutom finns det en kandidat som inte tillhör någon gruppering. Det exakta antalet kandidater i valringarna och -förbunden kan man bekanta sig med på studentkårens valsidor hyy.fi/val.

Valresultatet blir klart under valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) sent på onsdagskvällen den 7 November. Valvakan börjar kl. 18 och den är öppen för alla.

Valdeltagandet i HUS delegationsval har under 2000-talet varit högre än valdeltagandet på riksnivå.

HUS delegationsval (valdeltagande)
2001: 28,92
2003: 31,56
2005: 34,88
2007: 33,2
2009: 35,2
2011: 34,2 %

Delegationsval, deltagande på riksnivå
2001: 27,5
2003: 29,7
2005: 26,1
2007: 27,6
2009: 28,4
2011: 29,6 %

HUS informerar om resultatet i sitt delegationsval genast på onsdagskvällen 7.11 när det preliminära valresultatet är klart. Centralvalnämnden fastställer resultatet efter att kontrollräkningsnämnden avslutat kontrollräkningen den 15.11.2012. Finlands studentkårers förbund (FSF) informerar om delegationsvalsresultaten för hela landet.

Delegationsval hålls varannan höst i nästan alla studentkårer i Finland. I HUS hålls det nu undantagsvis val för andra året i rad. I och med detta val övergår HUS till en ny rytm som innebär att delegationsvalet alltid hålls jämna år. Man beslöt att ändra rytmen eftersom universitetets förvaltningsval hålls udda år.

Mera information om HUS-valet ger generalsekreterare Katri Korolainen-Virkajärvi, paasihteeri(at)hyy.fi, 0400 816 426 och informatör Jenni Heikkinen, tiedottaja(at)hyy.fi, 050 543 9609

--
HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. Studentkåren verkar som medlemmarnas intresse-, service- och medborgarorganisation samt som central- och serviceorganisation för de ca 250 föreningar som verkar inom HUS. HUS delegation beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp riktlinjerna för verksamheten.