Media och arkiv

Resultat av HUS styrelseförhandlingar

08.11.2013

Denna vecka har det förts styrelseförhandlingar i HUS. Resultatet av dem är att Obunden vänster (SitVas), De Gröna vid HUS (HyVi), Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä (ämnesföreningarnas delegationsgrupp, HYAL) och Osakuntien edustajistoryhmä (de finskspråkiga nationernas delegationsgrupp, Osak.) är beredda att bilda styrelse för 2014. Grupperna nådde samförstånd både i fråga om HUS inriktning och i personfrågor. HELP, Oikea suunta, SNÄf och OSY blir i opposition. Vi tackar grupperna för goda och exceptionellt öppna styrelseförhandlingar. HUS delegation utser styrelsebildare och styrelse för 2014 på sitt möte 3.12.

De ovannämnda grupperna föreslår för delegationen att pedagogie studerande Anna-Maija ”Annis” Riekkinen (SitVas) utses till styrelsebildare. Dessutom föreslås Iiris Niinikoski (HYAL) till vice ordförande, Teemu Palkki (Osak.) till ordförande för ekonomidirektionen, och Aarni Suvitie (HYAL) till styrelsemedlem med ansvar för ärenden som rör HUS Gruppen. Dessa personer utgör styrelsens arbetsutskott. Till styrelsen föreslås dessutom Jaakko Rissanen (SitVas), Johanna Riitakorpi (HyVi), Toivo Laitinen (HyVi), Mari Kyllönen (HYAL), Esa Tiusanen (HYAL), Mats Ittonen (HYAL), Sanni Laiho (Osak.) och Matleena Kosonen (Osak.). Styrelsen kommer överens om sin interna arbetsfördelning (för övriga poster utom arbetsutskottet) då den konstituerar sig.

I förhandlingarna enades de grupperingar som bildar styrelsen om följande sakfrågor:
- studentkårsavgiften höjs inte
- intressebevakningens personresurser för projekt ökas med 20 000 euro
- för projekt som görs av föreningarna och utskotten reserveras ett projektstöd på 10 000 euro
- driftsreserveringen för utskotten slopas (3 000 euro)
- stödet för föreningarnas användning av bastun Sivistys skärs ner med 5 000 euro
- några nya beslut om nedskärningar i fråga om föreningsstöd eller -lokaler kommer inte att fattas under styrelseperioden (med undantag för det ovannämnda stödet för användning av bastun Sivistys)
- delegationen beslutar om målprogrammet, i styrelseförhandlingarna har inte fattats några beslut som rör det.

Mera information ger huvudförhandlarna i de delegationsgrupper som ingår i styrelsen:
Silva Loikkanen, 040 508 3811, silva.loikkanen(at)helsinki.fi
Aaro Häkkinen, 045 631 2036, aaro.hakkinen(at)gmail.com
Jannica Aalto, 045 134 7636, jannica.aalto(at)helsinki.fi
Heikki Luoto, 050 368 8894, heikki.luoto(at)helsinki.fi