Media och arkiv

Sök till ekonomiposter i HUS och HUS Gruppen

15.02.2017

Studentkårens styrelse söker aktiva studerande som är intresserade av och insatta i studentkårens ekonomi och som vill sitta i HUS Gruppens och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelser. Styrelsemedlemmarna väljs utifrån delegationsgruppernas rekommendationer. Delegationsgrupperna kan rekommendera så många personer som de vill. Centrala kriterier är de sökandes motivation, erfarenhet och förmåga att förstå stora helheter samt kunskap om de ämnesområden som är centrala för uppdraget. Av dem som väljs förväntas att de har hög motivation och kan förbinda sig till styrelsearbetet för hela mandatperioden. HUS Gruppens förvaltningsspråk är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska. För dem som blir valda hålls en utbildning 6.4–7.4 som alla förväntas delta i. Styrelsernas mandatperiod är 1.4.2017–1.3.2018.

Läs mer här.