Media och arkiv

Sök till fondernas förvaltningsnämnder

02.12.2014

Till Helsingfors universitets fonder hör ca 180 namngivna fonder som uppstått genom donationer, testamenten och jubileumsinsamlingar av hundratals privatpersoner och samfund. Fonderna delar ut medel till stöd för forskningen, undervisningen och studenterna vid Helsingfors universitet.

En del av de namngivna fonderna har samlats under olika vetenskapsområden. Var och en av fonderna för respektive vetenskapsområde har en förvaltningsnämnd som utses av kvestor. Dess uppgift är att besluta hur fondens medel ska användas och om de understöd, stipendier och pris som ska delas ut. Fonderna för de olika vetenskapsområdena har 3–6 medlemmar, av vilka en väljs bland studenterna.

Till förvaltningsnämnderna för var och en av följande fonder söks en studentrepresentant för mandatperioden 12/2014 - 12/2016: Agrikultur-forstvetenskapliga fonden, Farmaceutiska fonden för bio- och miljövetenskaper, Fonden för matematik och naturvetenskap, Humanistiska och samhällsvetenskapliga fonden, Jubileumsfonden, Juridiska fonden, Medicinska fonden, Teologiska fonden, Veterinärmedicinska fonden. Rektor utser studentrepresentanterna på förslag av HUS styrelse.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och de bör vara studentkårens centralkansli tillhanda före onsdag 10.12.2014 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors eller per e-post till kirjaamo(at)hyy.fi). Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om fonderna: www.helsinki.fi/fonder. Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.