Media och arkiv

Sökes: Studentrepresentanter i ledningsgrupperna för de nya kandidatprogrammen

12.02.2016

Sökes: Studentrepresentanter i ledningsgrupperna för de nya kandidatprogrammen
 
Beredningen av Stora hjulet har nu gått så långt att man ska börja planera innehållet i de nya utbildningsprogrammen. För det har man utsett ledningsgrupper som ansvarar för planeringen, och universitetet har bett studentkåren utse studentrepresentanterna i dem. Till varje grupp väljs en ordinarie studentrepresentant och en suppleant. Suppleanten har närvarorätt i ledningsgruppen.

Ansökningstiden börjar 12.2 för alla 32 ledningsgrupper för de 32 kandidatprogrammen. Rektor fattade beslut om kandidatprogrammen 8.2 (Rektorns beslut 15/2016), beslutet och de nya kandidatprogrammen finns på Flamma.
 
Ledningsgrupperna för kandidatprogrammen följer trepartsprincipen och består av representanter för studenterna, undervisningspersonalen och mellangruppen. Ledningsgrupperna inleder sitt arbete senast i början av mars och arbetet pågår intensivt fram till hösten 2016.
 
Fritt formulerade ansökningar riktas till Studentkårens styrelse och skickas till adressen kirjaamo(at)hyy.fi, där de ska vara framme senast måndag 22.2.2016 före klockan 12.00.
 
Studentkåren utser också studentrepresentanter till ledningsgrupperna för magisterprogrammen. För dem hålls en separat ansökan senare.