Media och arkiv

Sakari Melander fick HUS pris En God Lärare – Magister Bonus

26.11.2014

På sin årsfest 26.11 överräckte Studentkåren vid Helsingfors universitet priset En God Lärare – Magister Bonus till biträdande professorn i straffrätt Sakari Melander. HUS delar ut priset på sin årsfest varje år. Alla studerande vid universitetet kan föreslå pristagare och HUS styrelse beslutar om kriterierna och utser vinnaren.

I prismotiveringarna påpekas att Melander både är lätt att närma sig och är en trovärdig lärare och forskare, som på sina föreläsningar koncentrerar sig på det som är relevant, vilket han förmedlar på ett sätt som studenterna kan förstå. Det som gör Melander till en speciellt god lärare är hans positiva inställning till studenterna, hans sakkunskap och öppenhet i fråga om utveckling av undervisningen. Melander har en positiv inställning till respons, vilket har fått studenterna att ännu aktivare än förr delta i utvecklingen av undervisningen på fakulteten.

I år delade HUS ut priset Magister Bonus för adertonde gången. ”Studenterna vill ha lärare som tycker det är viktigt att utveckla undervisningen. Priset Magister Bonus delas inte ut utifrån titlar eller forskningsgenombrott, utan det ges till lärare som främjar inlärningen hos studenterna och som är beredda att satsa på bättre undervisning”, förklarar HUS styrelsemedlem Johanna Riitakorpi.

Mera information:
HUS styrelsemedlem Johanna Riitakorpi (tfn +358 50 576 5073 johanna.riitakorpi(at)hyy.fi)