Media och arkiv

SHVS bevaras och yrkeshögskolestuderande omfattas år 2021

01.03.2019

Riksdagen godkände idag 1.3 lagen om högskolestuderandes studenhälsovård. Den eliminerar osäkerheten om SHVS kommer att finnas även i fortsättningen och visar utvecklingsvägen för de kommande åren. Med den nya lagen kommer även yrkeshögskolestuderande att vara berättigade till SHVS:s tjänster från och med 1.1.2021.

För tillfället uppbär HUS en hälsovårdsavgift för SHVS i samband med medlemsavgiften. Från och med 2021 ansvarar Fpa för hälsovårdsavgiften, separat för höst- och vårterminen (uppskattningsvis ca. 77 euro per år). Besöksavgiftena kommer att slopas så t.ex. tandläkaren kan man besöka utan separat avgift. Med den nya lagen kommer exempelvis inte hudläkare och gynekologer längre att finnas i SHVS:s serviceutbud, men utbildade hälsovårdare och allmänläkare ger i framtiden en god service i ärenden speciellt gällande sexualhälsa. HUS är särskilt nöjd över att psykiatritjänsterna bevaras.

I sin helhet är HUS nöjd över att SHVS bevaras och får i lugn och ro utveckla sin service. Nu när strukturerna klarlagts är det dags att utveckla innehållet. Till exempel skulle mentalvårdstjänsterna behöva förbättras och psykoterapins roll i SHVS:s serviceutbud klarläggas.

När lagen träder i kraft kommer HUS att ge närmare information om de praktiska förändringar som den för med sig.

Mer information:
Sofia Lindqvist, sakkunnig
sofia.lindqvist@hyy.fi
050 543 9605