Media och arkiv

SHVS hälsovårdsavgift stiger från 1.8.2015, besöksavgifterna redan 1.1.2015

07.01.2015

Studenternas hälsovårdstiftelses (SHVS) hälsovårdsavgift stiger med 10 euro den 1 augusti 2015. Från och med läsår 2015–2016 är avgiften 54 euro per studerande. Studentkårerna betalar avgiften för varje närvarande studerande, och studerandena deltar i finansieringen av SHVS genom studentkårens medlemsavgift. Denna försäkringslika hälsovårdsavgift ger studerandena rätt att använda SHVS tjänster.

Förhöjningen av hälsovårdsavgiften är stor, vilket är tråkigt. Bakom förhöjningen ligger statsrådets beslut att minska undervisnings- och kulturministeriets (UKM) bidrag till SHVS med hälften för år 2015. Minskningen av bidraget drar in 10 % av SHVS finansiering, vilket skulle ha en stor inverkan på SHVS tjänster. För att undvika att servicen försvagas ökar både studerandena och kommunerna sin egen finansiering till SHVS.

Syftet med förhöjningen av avgiften är att bevara SHVS högklassiga och omfattande tjänster. Studentkårerna beslöt tillsammans att man kan öka studerandenas egenfinansiering av SHVS för att undvika att studerandenas hälsovård försvagas.

Med förhöjningen av hälsovårdsavgiften samt förhöjningarna i besöksavgifterna som genomförs i början av 2015 kan man undvika nedskärningar av SHVS tjänster, och därmed borde inte minskningen i UKM:s bidrag synas i mängden eller kvaliteten på den service som erbjuds studerande.

Studenternas besöksavgifter ökade 1.1.2015 för vissa specialistläkartjänster och långa mottagningsbesök inom oral hälsa. Allmänläkare, hälsovårdare, tandhygienist, korta tandläkarbesök (max. 10 min) och mottagningar inom mental hälsa är fortfarande avgiftsfria för studerande.

Den nya avgiften för specialistläkarbesök (med undantag för psykiatrer) är 24 euro, och avgiften för avgiftsbelagda tandläkarbesök ökade med två euro. Avgiften för uteblivna besök som inte avbokats ökade från 25 euro till 35 euro. Avgiftsbelagda intyg som SHVS utfärdar omfattades också av höjningar och vissa ändringar infördes i intygspraxis. Bekanta dig med de nya besöksavgifterna och intygspraxisen på SHVS sidor.

Studentkåren betalar automatiskt hälsovårdsavgiften för varje studerande och samlar in sina medlemsavgifter på normalt sätt, så förhöjningen av hälsovårdsavgiften kräver inga åtgärder av studerandena.

Bakgrund:
Universitetsstuderandenas hälsovårdstjänster ordnas på SHVS. SHVS får finansiering från fyra instanser: Fpa, studerandena, universitetsorterna och UKM. Minskningen av en finansiärs finansieringsandel syns oundvikligen i de övriga finansiärernas andelar, eller alternativt som en försvagad service. Fpa:s finansieringsandels maximinivå fastställs i lagen.

Mer information:
Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS (boende, hälsa, staden)
050 543 9605
sofia.lindqvist(at)hyy.fi