Media och arkiv

Siiri Salo blir HUS informatör tills februari 2017

26.05.2016

Styrelsen vid HUS har valt hum. kand. Siiri Salo som en vikarie för den nuvarande informatören. Hennes anställning är tidsbunden under tiden 2.6.2016–17.2.2017.

Informatören ansvarar för HUS mångsidiga informationsarbete och stöder studentkårens påverkansarbete: informerar medlemmarna om tjänster, evenemang och intressebevakning i tryckta medier, på webben och på universitetets väggar. Informatören ansvarar för att upprätthålla och förnya HUS webbsidor. Hen utvecklar och administrerar HUS kanaler i de sociala medierna, skriver pressmeddelanden och bulletiner, redigerar ställningstaganden och utlåtanden och ansvarar för produktionen av publikationer. Hen fungerar också som utbildare för styrelsen och de sakkunniga i HUS och ger hela tiden arbetsgemenskapen konsulthjälp i mediefrågor.

Salo, 27, har tidigare jobbat som kommunikatör vid Brottspåföljdsmyndigheten och Lahti Energia och har skrivit för flera år för tidningen Vaasan Ikkuna. Salo har också varit delegationsmedlem vid Vasa universitets studentkår. Hon studerar kommunikationsvetenskap vid Vasa universitet.