Media och arkiv

Silva Loikkanen som HUS projektanställd för valet av studentrepresentanter i 2015

12.06.2015

HUS har anställt fil. stud. Silva Loikkanen som projektanställd för valet av studentrepresentanter på hösten 2015.

Den projektanställda ansvarar för att organisera valet av studentrepresentanter i universitetets förvaltning och en eventuell valförrättning. Den projektanställda organiserar information om valet och rådgivning för kandidaterna.

Loikkanen, 28, har arbetat före i HUS som valkordinator för delegationsvalen 2014, i HUS styrelse år 2011 och har också haft flera andra förtroendeuppdrag i studentkåren. Hon har arbetat bl.a. som sakkunnig i Finlands yrkeshögskolestuderandekårers förbund SAMOK. Loikkanen studerar ryska språket och litteraturen vid humanistiska fakulteten.

HUS val av studentrepresentanter hålls 3.–4.15.