Media och arkiv

Ska det äntligen bli någon ordning på bostadsbidraget? Det får vi veta den här veckan!

03.10.2017

Ska det äntligen bli någon ordning på bostadsbidraget? Det får vi veta den här veckan! Det politiska trycket som studenterna byggt upp när det gäller problemen med det allmänna bostadsbidraget har fått riksdagens miljöutskott att leta efter ett sätt att få slut på diskrimineringen av personer som delar lägenhet och snokandet i bidragstagarnas parförhållanden.

Den här veckan kommer miljöutskottet att höra FPA, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet om bostadsbidraget – dvs. alla dem som behövs för en översyn av lagstiftningen om bostadsbidraget. Som vi berättade för några veckor sedan (https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154651386301986) håller miljöutskottet med oss om att FPA:s tolkningar om rumskamraters samboförhållanden orsakar vansinniga svårigheter för studenterna i samband med boendet. 

Utskottet diskuterar med ministerierna och FPA om bostadsbidragets hushållsbundenhet, hur bostadsdelning kan underlättas och sannolikt också om den delbostadsnorm som nu är ute på remiss (se https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154658338036986).

Vårt budskap om att det inte är FPA:s sak att utreda människors parförhållanden och göra det svårare att dela bostad börjar gå fram. Enligt våra uppgifter har FPA börjat bereda sig på att uppdatera sin uppfattning om hushållsbundenheten. FPA måste ta initiativet för att social- och hälsovårdsministeriet genom lagstiftning ska ge FPA anvisningar för att ändra sitt agerande.

Den här veckan får vi alltså veta åt vilket håll bostadsbidraget utvecklas. Det gäller att hålla trycket uppe! #äläkelaamunsuhdetta!