Media och arkiv

Språknätverket startar 15.9

02.09.2015

Studentkårens språknätverk startar upp höstsäsongen 15.9.2015 kl. 18.00 med en träff i mötesrum Cajsa i Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 B, 4 vån.). Vi diskuterar bland annat idéer för hösten, bekantar oss med språkstrategin och informerar oss om aktuella språkliga ärenden. Alla som är intresserade av språkfrågor i HUS och på uni är välkomna med. Som vanligt bjuds det på kaffe.

Vad är språknätverket?

Språknätverket vid Studentkåren vid Helsingfors universitet är öppet för alla HUS-medlemmar. Nätverket välkomnar alla studerande som är intresserade av trespråkigheten på universitetet och i studentkåren och som vill främja den. Språknätverket arbetar för levande trespråkighet i HUS, och genom HUS också i andra intressentgrupper. Språknätverket samlar in information och respons av studenterna om användningen av svenska och engelska samt språkens ställning inom HUS och främjar själv aktivt en bredare och mera levande trespråkighet. Sammankallare för nätverket är HUS styrelsemedlem med ansvar för språkfrågor, som fungerar som kontaktlänk och förmedlar information mellan styrelsen och nätverket.

Nätverkets andra mötestid:

15.10 kl. 18.00 Cajsa-mötesrum.
17.11 kl. 18.00 Sparre-mötesrum. (Mannerheiminvägen 5 A, 2. vån. HUS Central Kontoret.)
1.12 kl. 18.00 Sparre-mötesrum.