Media och arkiv

Ställningstagande: Regeringen fortsätter nedvärdera biståndsarbete och frivilligverksamhet

18.04.2016

STÄLLNINGSTAGANDE 18.4.2016

Regeringen fortsätter nedmonteringen av medborgarsamhället genom att hänsynslöst skära ner anslagen för biståndsarbete ännu mera. Redan i budgetförhandlingarna i fjol skar regeringen bort nästan hälften av anslagen för utvecklingssamarbete, cirka 400 miljoner euro. I ramförhandlingarna 5.4.2016 beslöt regeringen att skära bort ytterligare 25 miljoner euro. De nya nedskärningarna drabbar medlen för åren 2018 framåt.

Dessa nedskärningar är ett allvarligt hot mot frivilligorganisationernas och studentkårernas framtida biståndsarbete. De nya nedskärningsbesluten visar tydligt att regeringen inte anser att det utvecklingssamarbete som frivilligorganisationerna gör är viktigt, utan man tänker försvaga det permanent. Men studenterna är ändå beredda att ta sitt ansvar för att lindra de globala problemen och minska fattigdomen.

På grund av de nedskärningar som gjordes 2015 tvingades Studentkåren vid Helsingfors universitet helt ställa in ett planerat samarbete med en organisation i Kenya och skära ner finansieringen av ett projekt i Bangladesh till en femtedel av det planerade. Tusentals fattiga på landsbygden i Kenya och Bangladesh ställs nu utanför projekt som handlar om att hjälpa jordbrukarsamfund i Bangladesh att anpassa sig till klimatförändringarna och skona kenyanska flickor från omskärelse. Helt utan nedskärningar klarade sig bara ett projekt, som syftar till att främja kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och skolgång i östra Zambia. Och det projektet tar slut i år.

Hoppet om att hitta finansiering för nya projekt minskar hela tiden; risken är studentkårens utvecklingssamarbete upphör helt och hållet.

HUS fortsätter dock den tradition som inleddes 2007 och skänker också i fortsättningen 0,7 procent av sin årliga budget till biståndsarbete, i enlighet med målen som FN:s generalförsamling har ställt upp. I och med de senaste nedskärningarna riktas bara 0,39 procent av bruttonationalprodukten i Finland till utvecklingssamarbete. Dessutom ger studenterna frivilliga donationer till studentkårens biståndsprojekt, sammanlagt cirka 5 500 euro per år. Ett verkligt livsvillkor för biståndsarbetet är dock de tusentals timmar frivilligarbete som görs varje år, och som regeringen i och med de nya nedskärningarna har visat att den inte värdesätter.

Utrikesministeriet försvårar medvetet frivilligorganisationernas arbete

Utrikesministeriet har nyligen också gjort ändringar i stöden för information och global fostran. Tvärtemot det man uppgav på en information i november har utrikesministeriet slopat möjligheten för frivilligorganisationerna att täcka en del av sin självriskandel med frivilligarbete. I praktiken förbjuder ministeriet frivilligorganisationerna att täcka en del av sina utgifter med frivilligarbete. Utrikesministeriet informerade om denna helomvändning 12.4, bara tre dagar före ansökningstiden började – och först efter att Kepa ry hade noterat förändringen i ansökningsunderlaget, som de hade fått för kommentar.

För organisationer med små budgetar har ansökan om stöd nu blivit mycket besvärlig, eftersom man måste hitta ny finansiering med kort varsel. Utrikesministeriets beslut innebär att mängder av redan gjort planeringsarbete nu går till spillo. Dessutom är det obegripligt att man förringar frivilligarbetets värde: det är inte bara en garant för att projekt ska kunna genomföras, utan också en central del av informationsarbetet och arbetet för global fostran, vars mål är att få människor att växa till aktiva, ansvarsfulla världsmedborgare.

Lyckligtvis har en stor majoritet av studenterna också denna vår visat att de stöder HUS utvecklingssamarbete. Förutom att ge direkta donationer på i medeltal 5 500 euro per år har de också deltagit i Zambiaveckan, som HUS utskott för utvecklingssamarbete höll 4–7.4 på Helsingfors universitets alla campus. På tre dagar samlade man in mer än 300 euro, och dessutom skänkte UniCafe, HYY Ravintolats kedja av studentrestauranger, 0,10 euro för varje såld Zambiamåltid till vårt projekt – sammanlagt mer än 400 euro.

Så studenterna uppskattar åtminstone det arbete som görs för global jämlikhet och en trygg framtid. Finlands regering har däremot senast nu visat att den inte bryr sig om det arbetet. Studentkåren efterlyser konkreta handlingar av regeringen under denna regeringsperiod för att visa att den respekterar biståndsarbetet och vill ta sitt globala ansvar för att hjälpa de fattigaste i världen.
 
Marketta Vuola, utvecklingssamarbetskoordinator
tfn 050 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi

Susanna Jokimies, styrelseordförande
tfn 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi
Studentkåren vid Helsingfors universitet