Media och arkiv

Stöd för innovativa inlärningsformer delades ut!

22.04.2014

I år har HUS beviljat stöd till 15 nya studieprojekt organiserade av studerande, sammanlagt 4839 euro. Stöd för innovativa inlärningsformer delades ut till projekt som till exempel ska utveckla inlärningsmetoder, omsätta teori i praktiken eller främja studenternas yrkesfärdigheter. Speciellt vikt fästes vid projektplanerarnas initiativrikedom och projekt som uppmuntrar studenterna till aktivitet.
Stöd beviljades bland annat för statsvetarnas layoutkurs, miljövetarnas internationella konferens i Helsingfors och filosofistudenternas filosofiverkstad för barn. Dessutom beviljades stöd för flera studiecirklar och exempelvis astronomernas projekt att iståndsätta teleskopet i Skogstorp, så att studenterna kan träna på att göra vetenskapliga observationer och omsätta inlärd teori i praktiken.

Följande projekt beviljades stöd (den sökande nämns ifall det är en förening):   

Projekt   Sökande                Beviljad summa (€)
Epiklubi     500
Erkka Eksperiense  Erikeepperi ry 300
EuroEnviro 2014  MYY ry  300
FemF     350
Feministisk studiecirkel    100
Kannstöparnas visuella layoutkurs Kannstöparna rf 500
Laboratory of performance exploring
and musical creativity in SITU Synkooppi ry 336
Filosofiverkstad för barn  Dilemma ry  400
LUST 2014     500
Skogstorps astronomiska
observationsgrupp  Meridiaani ry 503
Seminariet Synvinklar på estetik Aistimus ry  100
Lär dig känna igen en olämplig sadel Hästklubben Eqvet 150
Oppimo      150
Tvålverkstad     100
Konstutställningsstudiecirkel Humanisticum ry 400

    YHT: 4839