Media och arkiv

Stöden för innovativa inlärningsformer delades ut!

26.05.2015

I år har HUS beviljat stöd till 10 nya studieprojekt organiserade av studerande, sammanlagt 5 000 euro. Stöden för innovativa inlärningsformer gavs till projekt som till exempel ska utveckla inlärningsmetoderna, omsätta teori i praktiken eller främja studenternas yrkesfärdigheter. Speciellt vikt fästes vid projekt-planerarnas initiativrikedom och vid inlärningsformer som uppmuntrar studenterna till egen aktivitet.


I år beviljades stöd bland annat till föreningarna för klasslärarstudenter och dem som studerar allmän pedagogik och vuxenpedagogik för en gemensam kurs i teckenspråksstöd, till statsvetarnas layoutkurs och fysikstudenternas sommarprojekt, där studenterna kan omsätta teori i praktiken, exempelvis genom att göra en egen fysikapplikation. Dessutom beviljades stöd till studiecirklar och diskussionsgrupper.

Följande projekt beviljades stöd:

PLANCKS2015-fysikturnering, Resonanssi ry 400 €   
Diskussionsgrupper om evolutionsbiologi till stöd för grundstudierna, Aura Raulo, 600 €
InnoFuksi, Vasara ry, 200 €
Kurs om sexualitet, Kompleksi ry, 800 €
DIY-sommarprojekt, Resonanssi ry 500 €
EGEA North & Baltic Regional Congress, EGEA Helsinki, 500 €
Kurs i teckenspråksstöd och röstbehandling, Peduca ry, 200 €
Visuell tidningsdesign, Kannstöparna rf, 500 €
Konstutställningsstudiecirkel, Humanisticum ry, 500 €
Aalto-Helsinki iGEM, Aalto-Helsinki iGEM Team, 800 €