Media och arkiv

Stadgeändringskväll

16.05.2016

Är du orolig för din ämnesförenings framtid i den stora utbildningsprogramsreformen? Borde din förening ändra sina stadgar, till exempel i fråga om vem som kan bli medlem? Är er förenings stadgar röriga, eller borde ni reformera dem av något annat skäl? 

HUS föreningssektor och den utbildningspolitiska sektorn ordnar en stadgeändringskväll för föreningar som funderar på sina stadgar. På kurskvällen går vi också igenom vilka följder Stora hjulet har för ämnes- och fakultetsföreningarna. Vi ger också information om föreningslagen och om hur man gör stadgeändringar, inte bara ut ämnesföreningarnas perspektiv. 

Så kom med om du:
- någonsin har funderat på att din förenings stadgar borde ändras
- är mitt uppe i en stadgeändringsprocess
- inte vet hur man gör stadgeändringar
- har funderat på hur det går för din ämnesförening i de stora reformerna på uni
- är intresserad av stadgefrågor
- vill få veta hur Stora hjulet påverkar föreningsfältet.

Frågor som anknyter till kvällens teman kan man skicka redan i förväg till adressen santeri.velin(a)hyy.fi

Stadgekvällen hålls i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.) 23.5 kl. 17–20. Lokalen är tyvärr inte tillgänglig för rörelsehindrade. Kvällen går huvudsakligen på finska.

OBS!
”Kan jag alltså helt på allvar ställa frågor också på svenska?”
– Absolut! Bäst kan vi svara om vi får din fråga på förhand, men vi svarar naturligtvis också på frågor som ställs på plats.

Facebook: https://www.facebook.com/events/808533175914162/