Media och arkiv

Student-musiker till HUS evenemangsutskotts bandkväll

24.10.2017

Hej student-musiker – är du eller ditt band intresserad av att uppträda på HUS evenemangsutskotts bandkväll den 21.11?

HUS evenemangsutskott ordnar bandkväll med band som består av studerande i resataurangbåten Wäiski (Hagnäskajen 11) tisdagen den 21.11. kl. 18-01. Bandkvällen är en del av HUS årsfestvecka och meningen är att öka kännedomen om band och musikprojekt inom studentvärlden.

Om du är intresserad av att delta ska du skicka ett meddelande till tapahtumatjakulttuuri@gmail.com eller via Facebook-sidan HYYn tapahtumat & kulttuuri senast den 8.11. Till samma adress kan man också skicka eventuella frågor om evenemanget. Berätta i samband med anmälan vem som är med i ert band, vilken genre ni representerar (eller era konstnärliga förebilder), e-postadress och telefonnummer till er kontaktperson samt om ni eventuellt har behov av roddning. Skicka också en länk om ni delar er musik via t.ex. SoundCloud eller YouTube så vi kan bekanta oss med er musik. För varje band reserveras ca 30-40 minuter tid att uppträda. Vi meddelar den 10.11 vilka band vi valt.