Media och arkiv

Studenterna i huvudstadsregionen: skär inte ned på byggandet av studentbostäder

25.02.2015

Ställningstagande 25.2.2015
Studenterna i huvudstadsregionen: skär inte ned på byggandet av studentbostäder

En projektgrupp tillsatt av miljöministeriet för att utreda genomslaget och effektiviteten av stödsystemet för boendet föreslår i en rapport som överlämnades till bostadsminister Pia Viitanen den 24 februari att man slopar investeringsstödet på 10 procent för byggande av studentbostäder. Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS och Aalto-universitetets studentkår AUS godkänner inte detta förslag: det är ansvarslöst, och om det förverkligas skulle det ytterligare försvåra studenternas ekonomiska situation och deras möjligheter att hitta bostad i huvudstadsregionen.

 

Investeringsstöden som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA delar ut är ett absolut måste för att man ska kunna bygga studentbostäder med en rimlig prisnivå. Utan det stödet är många byggnadsprojekt hotade.

 

I projektgruppens förslag hävdas att stödsystemet i främsta hand finns till för projekt som kräver speciallösningar i fråga om lokaler eller utrustning. Det påståendet står i konflikt med lagstiftningen om investeringsstöd, där man uttryckligen nämner personer med låg inkomstnivå som en av målgrupperna. Bristen på förmånliga bostäder kan inte åtgärdas genom att man försvagar bostadsutbudet för de mest obemedlade grupperna.

 

Speciellt i huvudstadsregionen har bostadspriserna skjutit i höjden. Hyrorna på den fria marknaden överstiger kraftigt studenternas betalningsförmåga. Hyran för studentbostäder är i medeltal 432 euro för enrummare och 291 euro för rum i studentbostad. På den fria marknaden är medelhyran 633 euro för enrummare och 480 euro för rum i delad bostad. Hyresutgifterna slukar i medeltal 72,4 % av ensamboende studerandes disponibla inkomst (källa: Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus). För den övriga befolkningen går i medeltal bara cirka 22 % av inkomsterna till boendet (källa: Statistikcentralen).

 

– Det finns ingen annan befolkningsgrupp som tvingas sätta en lika stor del av inkomsterna på boendet som studenterna. Det är upprörande att man ytterligare vill försämra studenternas ekonomiska situation genom att höja hyresnivån för nya studentbostäder, konstaterar HUS styrelseordförande Mari Kyllönen.

 

– Beläggningsgraden för Huvudstadsregionens studentbostadsstiftelse Hoas och AUS bostäder är nu 99 %, och tusentals sökande står i kö för att få bostad. Det bara genom att bygga flera studentbostäder som man kan säkra att alla studenter i huvudstadsregionen har ett hem och en skälig hyra. Investeringsstöden gör det också möjligt att sanera gamla objekt och samtidigt hålla en skälig hyresnivå, säger AUS styrelseordförande Niko Ferm.

 

Mera information:
Ella Keski-Panula
medlem av HUS styrelse
tfn 050 325 9175
ella.keski-panula[at]hyy.fi

Heikki Koponen
vice ordförande för AUS styrelse
tfn 050 517 2674
heikki.koponen[at]ayy.fi