Media och arkiv

Studenterna lyckades rädda studentbostäderna

13.10.2015

Studenterna lyckades rädda studentbostäderna


För ensamboende studerande i huvudstadsregionen går 72,4 % av inkomsterna till boendet. Den andelen hotade stiga ännu mera, då Sipiläs regering i sitt regeringsprogram slog fast att statsstöden för byggande av studentbostäder ska slopas.

Om de stiftelser som bygger studentbostäder inte längre skulle få stöd, så kallat investeringsbidrag, kunde hyrorna för nya studentbostäder ha stigit med till och med 40 procent. Det kunde också ha inneburit att produktionen av studentbostäder skulle ha upphört helt.

Den 8 oktober twittrade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen att regeringen har återtagit sitt beslut och att stödet till studentbostäderna fortsätter.

Varför?

För att studenterna hela året har arbetat för att rädda stödet.


Kampanjer och möten, möten, möten

Staten fortsätter alltså att stöda studentbostäderna. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen meddelade via Twitter 8.10.2015 att investeringsstödet, som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), ska bevaras. Studentrörelsen har under hela detta år gjort påverkansarbete för investeringsunderstödet och har nu alltså lyckats stoppa en nedskärning som skulle ha slagit hårt mot studenternas ekonomi.

– Om investeringsstödet hade slopats skulle det ha lett till att hyrorna för nya studentbostäder hade stigit med till och med 40 procent. Eftersom boendekostnaderna redan nu slukar mer än 70 procent av ensamboende studerandes inkomster i Helsingfors hade det inneburit att bara ett fåtal längre skulle ha råd att skaffa sig en utbildning, konstaterar Ella Keski-Panula, ansvarig för boendefrågor i HUS styrelse.

Redan i slutet av föregående regeringsperiod föreslog man att investeringsstödet för byggande av studentbostäder skulle slopas. Miljöministeriet tillsatte en projektgrupp som utredde hur verkningsfulla stöd- och skattesystemen för boendet är. I februari 2015 gav projektgruppen sin rapport, där man föreslog att studenterna inte längre skulle höra till de grupper som behöver speciellt investeringsunderstöd för byggande av bostäder. Nedskärningarna skulle ha inneburit inbesparingar på cirka 15 miljoner, det vill säga mindre än 0,03 procent av statens årliga budget.

Studentkårerna reagerade omedelbart med ställningstaganden. Att rädda investeringsstödet blev det viktigaste temat i HUS och AUS gemensamma riksdagsvalskampanj ”Koti ois kiva” (”Ett hem sku va kiva”). HUS och AUS började också träffa partiernas riksdagskandidater och andra aktörer som är insatta i byggnadspolitik för att försöka förhindra att kravet på att slopa investeringsstödet skulle komma med i det nya regeringsprogrammet.

Men ett slopande av investeringsstödet togs ändå med i Sipiläs regeringsprogram. Efter att regeringsprogrammet presenterades började HUS, AUS och FSF hålla möten med medlemmar i regeringspartiernas miljöutskott och med miljöministeriet. I somras höll ministeriet fortfarande på att bereda ett lagförslag som skulle ha slopat stöden för byggande av studentbostäder.

Bristande kunskap ledde till ett dåligt beslut

HUS gav ett utlåtande mot ett slopande av investeringsstödet och påminde om att detta i hög grad skulle öka ojämlikheten inom utbildningen och ytterligare försvaga studenternas ekonomi. Studentkårerna höll allt tätare möten med riksdagsledamöter, riksdagsassistenter och tjänstemän.

– Representanter för alla partier var mottagliga och insåg tydligt att lagförslaget hade gjorts utifrån bristfällig information. Ett slopande av investeringsstödet skulle ha haft direkt inverkan på studenternas ekonomi och det hade lett till att mindre bemedlade studerande inte längre skulle ha någon möjlighet att skaffa sig en utbildning, vilket vi fick beslutfattarna och tjänstemännen att förstå, berättar Ella Keski-Panula.

Om investeringsstödet hade slopats skulle det ha kunnat sätta stopp för byggnadsverksamheten helt och hållet, eftersom de stiftelser som bygger studentbostäder inte har några stora kapital och inte försöker göra vinst. Tack vare investeringsstödet kan stiftelserna erbjuda studenterna bostäder som är ungefär 40 procent billigare än på den fria marknaden.

Mera information:

Ella Keski-Panula, styrelsemedlem, HUS
tfn 050 325 9175
ella.keski-panula (at) hyy.fi

Sofia Lindqvist, sakkunnig, HUS
tfn 050 543 9605
sofia.lindqvist (at) hyy.fi