Media och arkiv

Studenterna vid Helsingfors universitet väljer delegation 4–5.11, förhandsröstning 29-30.10

27.10.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) håller delegationsval 4–5.11. I valet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade i valet är alla studentkårens medlemmar, det vill säga närmare 28 000 studerande. Valstämningen kan man uppleva redan under förhandsröstningen 29-30.10.

Resultatet av studenternas val kan också påverka andra stadsbors vardag, eftersom studentkåren har en stor fastighetsegendom och dessutom samarbetar HUS aktivt med Helsingfors stad, bland annat i frågor som rör studentbostäder och kollektivtrafik. Delegationen beslutar bland annat om ägarstyrningen av HUS Gruppen, som äger fastigheterna på Brunnsgården, och påverkar alltså det som händer mitt i stadens hjärta. Kandidaternas åsikter kan man bekanta sig med på adressen www.ylioppilaslehti.fi/vaalikone.

I delegationsvalet finns det i år 626 kandidater. Elva olika grupperingar ställer upp kandidater. Flest kandidater har de obundna grupperingarna av nationerna och ämnesföreningarna.  Av de politiska grupperna har Sosialidemokraattiset opiskelijat – OSY ökat sitt kandidatantal märkbart: medan den 2012 hade 31 kandidater är de nu 53. De gröna vid HUS och Obunden Vänsters grupp Maailmanpyörä har i år 100 kandidater på sin lista (2012: 99). Högergrupperingarnas kandidater är betydligt färre än förra gången: samlingspartisternas och centerns valring Edistykselliset har 43 kandidater, medan de i fjol var 67. Sannfinländarna har 8 kandidater, piraterna 4 och liberalerna 2.

Under valdagarna intas campusområdena av delegationsgruppernas kampanjer med valtält, godisutdelare och valreklam. Valet syns speciellt i närheten av vallokalerna, exempelvis framför Porthania på Universitetsgatan. Man kan rösta i sammanlagt tolv vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir klart på valvakan i Virgin oil (Mannerheimvägen 5) på onsdagskvällen den 5 november. Valvakan börjar klockan 18 och alla är välkomna att delta i den.

Mera information om HUS val ger generalsekreterare Katri Korolainen, paasihteeri(at)hyy.fi, tfn 0400 816 426
För att boka intervjuer m.m. kan man även kontakta HUS informatör Jenni Heikkinen, tiedottaja(at)hyy.fi, tfn 050 543 9609
www.hyy.fi/val

HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. HUS fungerar som intresse-, service- och medborgarorganisation för sina medlemmar och som central- och serviceorganisation för de ca 250 föreningar som verkar inom HUS. Delegationen beslutar om ekonomiska frågor i studentkåren, bland annat om årsbudgeten på cirka fyra miljoner euro och om köp och försäljning av fastigheter. Delegationen ställer upp de centrala målsättningarna för studentkårens företagsverksamhet och utser bland annat chefredaktören för Ylioppilaslehti, studentkårens presidium, styrelse och generalsekreterare. Den nya delegationen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.12.2014.

Vallokaler vid delegationsvalet på de egentliga valdagarna, tisdag–onsdag 4.-5.11.2014 kl. 10.00–18.00:

UniCafe Studentplatsen, Mannerheimvägen 3 C
Universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33
Porthania, Universitetsgatan 3
Forsthuset, Unionsgatan 40
Kajsahuset, Fabiansgatan 30
Lärocentret Minerva, Brobergsterrassen 5 A
Centralbiblioteket för hälsovetenskap, Haartmansgatan 4
Physicum, Gustaf Hällströms gata 2a
Exactum, Gustaf Hällströms gata 2b
Infocenter, Viksbågen 11

Dessutom hålls valet undantagsvis kl. 8.00-16.00 i följande vallokaler:
Odontologiska institutionen, Brånakärrsvägen 9
EE-huset i Vik, Agnes Sjöbergs gata 2

Utanför Helsingfors hålls valet på valdagarna kl. 10-16. Vallokalerna är:
Institutionen för miljöekologi, Niemenkatu 73, Lahtis
Juridiska fakulteten, Stora Långgatan 28–30, Ekgården 4 vån., Vasa

Förhandsröstning onsdag–torsdag 29-30.10.2014 kl. 11–17:

Centrumcampus, Porthania (Universitetsgatan 3)
Campus Vik, Infocentret (Viksbågen 11)
Campus Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a)
Campus Mejlans, Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4)
Kajsahuset (Fabiansgatan 30)