Media och arkiv

Studentkåren väljer delegation 6–7.11, förhandsröstning 31.10–1.11

29.10.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) håller delegationsval 6–7.11. I valet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade i valet är alla studentkårens medlemmar, det vill säga närmare 30 000 studerande. Valstämningen kan man uppleva redan under förhandsröstningen 31.10–1.11.

Resultatet av studenternas val kan också påverka andra stadsbors vardag, eftersom studentkåren har en stor fastighetsegendom och dessutom samarbetar HUS aktivt med Helsingfors stad, bland annat i frågor som rör studentbostäder och kollektivtrafik. Delegationen beslutar bland annat om ägarstyrningen av HUS Gruppen, som äger fastigheterna på Brunnsgården, och påverkar alltså det som händer mitt i stadens hjärta.

Under valdagarna intas campusområdena av delegationsgruppernas kampanjer med valtält, godisutdelare och valreklam. Valet syns speciellt i närheten av vallokalerna, exempelvis framför Porthania på Universitetsgatan. Man kan rösta i sammanlagt tolv vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir klart på valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) på onsdagskvällen den 7 november. Valvakan börjar klockan 18 och alla är välkomna att delta i den. Kandidaternas åsikter kan man bekanta sig med på adressen www.hyy.fi/vaalikone.

Delegationsval hålls varannan höst i nästan alla studentkårer i Finland. I HUS hålls det nu undantagsvis val för andra året i rad. I och med detta val övergår HUS till en ny rytm som innebär att delegationsvalet alltid hålls jämna år. Man beslöt att ändra rytmen eftersom universitetets förvaltningsval hålls udda år.

Mera information om HUS val ger generalsekreterare Katri Korolainen-Virkajärvi, paasihteeri(at)hyy.fi, tfn 0400 816 426
För att boka intervjuer m.m. kan man även kontakta HUS informatör Jenni Heikkinen, tiedottaja(at)hyy.fi, tfn 050 543 9609
www.hyy.fi/val

HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. HUS fungerar som intresse-, service- och medborgarorganisation för sina medlemmar och som central- och serviceorganisation för de ca 250 föreningar som verkar inom HUS. Delegationen beslutar om ekonomiska frågor i studentkåren, bland annat om årsbudgeten på cirka fyra miljoner euro och om köp och försäljning av fastigheter. Delegationen ställer upp de centrala målsättningarna för studentkårens företagsverksamhet och utser bland annat chefredaktören för Ylioppilaslehti, studentkårens presidium, styrelse och generalsekreterare. Den nya delegationen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.12.2012.

Förhandsröstning 31.10–1.11 kl. 11–17

Centrumcampus, Porthania (Universitetsgatan 3)
Campus Vik, Infocentret (Viksbågen 11)
Campus Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a)
Campus Mejlans, Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4)
Kajsahuset (Fabiansgatan 30)

 Egentliga valdagar 6–7.11 kl. 10–18

UniCafe Studentplatsen (Mannerheimvägen 3 C)
Universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33)
Porthania (Universitetsgatan 3)
Forsthuset (Unionsgatan 40)
Kajsahuset (Fabiansgatan 30)
Lärocentret Minerva (Brobergsterrassen 5 A)
Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4)
Odontologiska institutionen (Mannerheimvägen 172 / Brånakärrsvägen 9)
Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a)
Exactum (Gustaf Hällströms gata 2 b)
Infocenter (Viksbågen 11)
EE-huset (Agnes Sjöbergs gata 2)
Institutionen för miljöekologi (Niemenkatu 73, Lahtis)
Vasa universitet (Universitetsstranden 7, Vasa)

Vallokalerna utanför Helsingfors, d.v.s. i Lahtis och Vasa, är öppna båda de egentliga valdagarna kl. 10.00–16.00.