Media och arkiv

Studentkåren vid Helsingfors universitets projektmedel går i år till Afrika

23.05.2013

Utskottet för utvecklingssamarbete vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har beslutat vem som ska få projektmedel för utvecklingssamarbete 2013. I år stöder HUS två avfallshanteringsprojekt, ett i Zambia och ett i Tanzania. Mottagarna är Network for Environmental Concerns and Solutions (NECOS) i Zambia och Tanzania Association of Environmental Engineers (TAEEs) i Tanzania.

Målet med projektet i Zambia är att främja gårdsodling, utplantering av träd samt separering och återanvändning av toalettavfall i stadsmiljö. I förorten Madimba byggs ett växthus, där avfallet från torrtoaletter används som gödsel. Projektet i Tanzania går ut på att göra fyra dokumentärfilmer till stöd för en avfallskampanj. Dokumentärerna ska användas i undervisningen för att berätta om avfallets negativa effekter på turism, organismer, människor och miljön.

HUS använder varje år 0,7 procent av verksamhetsekonomins budget till utvecklingssamarbete. En del av medlen används för att täcka HUS egen andel av ett projekt i Indonesien och resten delas ut som projektmedel. Vid ansökningen 2012 delades projektstöd ut till engångsprojekt som pågår högst ett år och som har miljöanknytning. HUS fick in 22 ansökningar som behandlades på projektmedelsgruppens möten under april månad.

Mera information om projektstöden och mottagarna ger projektmedelssamordnare Meeri Väänänen på adressen hyy.projectfunds(at)gmail.com