Media och arkiv

Studentkårernas och studerandekårernas gemensamma ställningstagande: Efterlyses - vett i studiestödsdebatten

22.02.2013

Studentrörelsen är förargad över att man än en gång ifrågasätter studerandes rätt till grundläggande utkomst. För ett år sedan valde man att grunda en arbetsgrupp som fick i uppdrag att inom ett halvt år utveckla ett studiestödssystem som skulle förkorta studietiderna men samtidigt vara kostnadsneutral. Målsättningarna och tidtabellen var från första början helt utopistiska. Tidtabellen gav inte utrymme för att höra sakkunniga eller för att göra tillräckliga uträkningar. Målsättningen var – och är fortfarande – fel. Nyckeln till förkortade studietider är en god högskolepolitik, studietiden förkortas inte genom att strama till grundförutsättningarna för att leva.

Det kom inte som en överraskning att arbetsgruppen sist och slutligen inte kom till någon slutsats. I stället sköt man över beslutsfattandet till de politiska partierna och in i kabinetten. Studenterna kan inte annat än vänta på vad som komma skall. Absurda förslag kommer från flera håll: en del vill att studiestödet i slutskedet av studierna skulle bestå av enbart lån, medan andra vill begränsa antalet studiestödsmånader.

”Hur i all världen tror man att det ska försnabba utexamineringen om man i slutskedet av studierna skär ner på utkomsten?”, undrar Tammerfors universitets studentkårs ordförande Jari Järvenpää.

Det finns en stor press på att förlänga tiden i arbetslivet, men att utveckla system bara för att ge sken av att man gör någonting, berättar främst om politikernas kortsiktiga tänkande. Det är väl ingen som på riktigt tror att man genom att försämra studerandenas redan nu låga studiestöd och genom att öka den ekonomiska osäkerheten under studietiden skulle kunna förkorta studietiderna. Ett studiestöd som skulle vara mer lånebaserat skulle framförallt öka andelen studerande som arbetar vid sidan om studierna. Vill man dra ner på antalet studiestödsmånader, kan man också räkna med att antalet studerande som avbryter sina studier ökar. Nästan alla förslag som framställts skulle belöna dem som redan nu klarar sig bra. Däremot skulle de som redan nu har det svårt få det ännu kämpigare, det vill säga studerande med barn och studerande som har en funktionsnedsättning eller rehabiliteras.

”Det är orimligt att de som har det svårt ställt redan nu ska få det sämre för att spara på kostnaderna. Det här börjar vara sista droppen för studerandena!”, deklarerar Åbo yrkeshögskolas studerandekår TUO:s styrelseordförande Heini Kuusisto.

De senaste stora studiestödsreformerna trädde i kraft hösten 2011, mindre än två år sedan. När tänker man ge studerandena arbetsro? Varför koncentrerar man sig inte på att utvärdera och följa upp de redan gjorda förändringarna? Syftet med studiestödet är att trygga studerandenas utkomst.

Det är helt oförsvarbart att använda studiestödet som en käpphäst i den diskussion som berör förlängningen av arbetskarriärerna. På det här viset undviker man att ta ställning till de på riktigt svåra frågorna om pensioner, välmående på arbetsplatserna och de mekanismer som bidrar till flitfällor.

Genom att strama åt studiestödet kommer man inte att nå de mål man eftersträvar. Sakkunniga har redan otaliga gånger konstaterat att studiestödets låga nivå är den huvudsakliga orsaken till att studierna drar ut på tiden. Det är dags att fatta beslut baserat på fakta och inte enbart baserat på politisk påtryckning.

Piia Kuosmanen, Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande
Lauri Koskentausta, Helsingfors universitets studentkårs styrelseordförande
Mari Kröger, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Valle Uimonen, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Annika Kempe, Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Markus Karppanen, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Jari Järvenpää, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Heikki Isotalo, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Ina Biström, Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande
Heini Kuusisto, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn hallituksen puheenjohtaja
Emma Koskimaa, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja
Igor Parri, Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn hallituksen puheenjohtaja
Antti Erkheikki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KETOAKKUn hallituksen puheenjohtaja
Riku Kemppinen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn hallituksen puheenjohtaja
Patrik Eskelinen, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKOn hallituksen puheenjohtaja
Pasi Toivonen, Lahden ammattikorkekoulun opiskelijakunta LAMKOn hallituksen puheenjohtaja
Ida Talvinen, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtaja
Erkko Virtanen, Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – O´Diakon hallituksen puheenjohtaja
Joonas Peltonen, Opiskelijakunta POKAn hallituksen puheenjohtaja
Henri Mäntysaari, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon hallituksen puheenjohtaja
Matti Leppälehto, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn hallituksen puheenjohtaja
Aleksanteri Repo, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin hallituksen puheenjohtaja
Mikkel Näkkäläjärvi, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin hallituksen puheenjohtaja
Neea Liinpää, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallituksen puheenjohtaja
Tekla Hietala, Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn hallituksen puheenjohtaja
Susanne Lievonen, Laurea-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKOn hallituksen puheenjohtaja Susanne Lievonen
Noora Nousiainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen puheenjohtaja
Nita Ahola, Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen puheenjohtaja
Daniel Nenonen, Studerandekåren Noviums styrelseordförande
Jussi Lammi, Opiskelijakunta COPSAn hallituksen puheenjohtaja
Joona Jakkila, Opiskelijakunta CAMOSin hallituksen puheenjohtaja
Janne Kallunki, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMOn hallituksen puheenjohtaja
Jenna Martikainen, Arcada studerandekår - ASKs styrelseordförande