Media och arkiv

Studerande - röstä NU!

06.11.2012

Alla vallokaler i HUS delegationsval är öppna idag och imorgon kl 10-18 (vallokalerna utanför Helsingfors, d.v.s. i Lahtis och Vasa, är öppna båda de egentliga valdagarna kl. 10.00–16.00). Nu är det dags att röstä och påverka vad HUS ska fokusera på.

Vallokaler 6–7.11 kl. 10–18
UniCafe Studentplatsen (Mannerheimvägen 3 C)
Universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33)
Porthania (Universitetsgatan 3)
Forsthuset (Unionsgatan 40)
Kajsahuset (Fabiansgatan 30)
Lärocentret Minerva (Brobergsterrassen 5 A)
Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4)
Odontologiska institutionen (Mannerheimvägen 172 / Brånakärrsvägen 9)
Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a)
Exactum (Gustaf Hällströms gata 2 b)
Infocenter (Viksbågen 11)
EE-huset (Agnes Sjöbergs gata 2)
Institutionen för miljöekologi (Niemenkatu 73, Lahtis)
Vasa universitet (Universitetsstranden 7, Vasa)

Vallokalerna utanför Helsingfors, d.v.s. i Lahtis och Vasa, är öppna båda de egentliga valdagarna kl. 10.00–16.00.

I förhandsröstningen som hölls 31.10–1.11 röstade 9,5 % av de röstberättigade, det vill säga 2671 studenter, vilket är alla tiders rekord. I föregående val röstade 2319 studerande eller 8,2 procent i förväg. I år var studenterna vid medicinska fakulteten de ivrigaste förhandsröstarna, 24,8% av dem har redan röstat. Medicinarna röstar av tradition flitigt, i förra valet var deras valdeltagande 58,4%. De lataste förhandsröstarna var studenterna vid beteendevetenskapliga fakulteten, av dem röstade denna gång bara 3,6% på förhand. I det förra valet röstade sammanlagt 28% av studenterna vid beteendevetenskapliga fakulteten.

Under valdagarna intas campusområdena av delegationsgruppernas kampanjer med valtält, godisutdelare och valreklam. Valet syns speciellt i närheten av vallokalerna, exempelvis framför Porthania på Universitetsgatan. Man kan rösta i sammanlagt tolv vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir klart på valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) på onsdagskvällen den 7 november. Valvakan börjar klockan 18 och alla är välkomna att delta i den. Kandidaternas åsikter kan man bekanta sig med på adressen www.hyy.fi/vaalikone.

Resultatet av studenternas val kan också påverka andra stadsbors vardag, eftersom studentkåren har en stor fastighetsegendom och dessutom samarbetar HUS aktivt med Helsingfors stad, bland annat i frågor som rör studentbostäder och kollektivtrafik. Delegationen beslutar bland annat om ägarstyrningen av HUS Gruppen, som äger fastigheterna på Brunnsgården, och påverkar alltså det som händer mitt i stadens hjärta.

Mera information: www.hyy.fi/val