Media och arkiv

Studerandeorganisationerna kräver rättvisa åtgärder, inte skenbara lösningar!

19.03.2013

Ställningstagande 20.3.2013

Studerandeorganisationerna kräver att regeringen håller regeringsprogrammets löften om att indexbinda studiestödet och rätta till de grova missförhållanden i studiestödet till studerande på andra stadiet. Studerandeorganisationerna påminner regeringen om att studiestödet måste utvecklas ansvarsfullt och rättvist: Att ytterligare försvaga studerandes sociala trygghet genom att skärpa villkoren är ingen lösning.

Denna veckas torsdag inleder regeringen sina ramförhandlingar där även studiestödets öde bestäms. Regeringen anser att studiestödet är ett lämpligt föremål för svångremmen – hårdare krav leder till kortare studietider och erbjuder äntligen ett svar på hur vi förlänger karriärerna. Trots dessa föreställningar kommer karriärfrågan inte att lösas genom att tumma på studiestödet.

“Studiestödets åtstramningar motsvarar inte de mål som regeringen ställt upp i fråga om längre tid i arbetslivet. Regeringens politiska dödläge och arbetsmarknadsorganisationernas oförmåga att nå några som helst slutresultat har lett till att man nu letar efter nödlösningar genom att strama åt studiestödet. Med sådana skenbara lösningar kommer regeringen emellertid inte att förlänga karriärerna. Att leka med den sociala tryggheten och människors utkomst är ansvarslös politik!” basunerar studerandeorganisationernas ordföranden med en mun.

Finländarnas trumfkort bör även i fortsättningen vara ett högklassigt och jämlikt utbildningssystem som är öppet och tillgängligt för alla, oavsett inkomstnivå eller utbildningsområde. Ett svagare eller mera låneinriktat studiestöd skulle äventyra utbildningsmässig jämlikhet och leda till ojämlik behandling av studerande med sinsemellan olika socioekonomiska bakgrunder. Studiestödets försvagningar leder till att studerande jobbar mera som i sin tur leder till förlängda studietider.

Ett studiestöd som möjliggör att alla studerande har jämlika utbildningsmöjligheter på båda utbildningsnivåerna säkerställer också att alla motiverade unga – inte bara de mest välbärgade – har byggklossarna till en god framtid.

De studerande ordnar ett demonstrationståg för studiestödet ons 20.3.2013 kl. 13.00. Tassarna bort från studiestödet! -demonstrationståget marscherar från Senatstorget till Riksdagshuset.

Mera information: opintotuki.fi

Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf ordförande Aleksej Fedotov, tfn 040 961 8847, aleksej.fedotov@sakkinet.fi

Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland – SAMOK rf ordförande Mikko Valtonen, tfn 050 389 1000, mikko.valtonen@samok.fi

Finlands Gymnasistförbund (FGF)
ordförande Daniel Sazonov, tfn 045 129 6812, daniel.sazonov@lukio.fi

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
ordförande Nina Huovinen, tfn 040 702 9863, nina.huovinen@osku.info

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
Ordförande Marina Lampinen, tfn 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi