Media och arkiv

Studerandeutskrifter blir avgiftsbelagda

15.12.2015

Alla studerandeutskrifter blir avgiftsbelagda den 1 januari 2016. Ändringen beror på den betydande minskningen av finansiering till Helsingfors universitet samt de sparkrav som detta förutsätter.
Samtidigt sänker Unigrafia, som ansvarar för universitetets utskriftstjänster och -utrustning, priset på svartvita utskrifter till 6,4 cent/sida. Priset för färgutskrifter sjunker till 22,4 cent/sida. Priserna gäller för alla skrivare och multifunktionsskrivare som används av alla studerande. Moms på 24 procent ingår i priset.

För närvarande förbereder universitetets förvaltning en princip, enligt vilken elektroniskt material ska utnyttjas allt mer i studierna i stället för utskrifter. När principen träder i kraft kommer den att avsevärt minska de volymer som studerandena behöver skriva ut. Av studenter kan dock inte krävas härav att lämna in t.ex. printade kursarbete eller pro gradu-uppsatser.

Saldo som används för betalning av utskrifter kan köpas i Unigrafias utskriftsbutik på adressen http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo samt på Unigrafias snabbtryckeri på Centrumcampus (Berggatan 3).
I och med förnyelsen har studerandena tillgång till hundratals skrivare och multifunktionsskrivare med samma saldo och prissättning.

Närmare instruktioner om studerandeutskrifter finns på Helpdesks webbplats med anvisningar:www.helsinki.fi/helpdesk/5040/sv

Studerandeutskrifter i Flamma: https://flamma.helsinki.fi/sv/HY273516