Media och arkiv

Studiestödet försämras? Agera nu!

11.03.2013

Studiestödet kommer att förändras igen en gång. Under vårvintern har det bland annat ryktats om en så kallad 3+2-modell, enligt vilken studenterna skulle kunna få studiepenning bara i tre år och sedan skulle tvingas studera på lån, och en 5+1-modell, enligt vilken alla studiestödsmånader måste användas på exakt fem år och efter det skulle man enbart få studielån. Regeringen förväntades komma med en tydligt framställning om studiestödet i sin halvtidsrapport 28.2, men då gjordes ännu inget konkret förslag. Studiestödets framtid ska nu avgöras i ramförhandlingarna som börjar 21.3. Nu är det dags att påverka saken.

HUS motsätter sig att studiestödet får en allt större betoning på lån och att den tid man får lyfta studiestöd ska begränsas ännu mera. Vi följer med läget och arbetar aktivt för studiestödet.

Du kan också bidra:
- Delta i demonstrationen, ta med dina kompisar också.
- Ordna en egen aktion eller en flashmob. HUS hjälper vid behov.
- Delta i HUS meme-tävling.
- Sprid studiestödsaffischer, -flygblad och -knappar. Häng upp affischer till exempel på din institution, i din föreningslokal eller i trappuppgången till din studentbostad. Material får du på HUS centralkansli.

Mera information om läget och tips om vad du kan göra: www.hyy.fi/opintotuki2013