Media och arkiv

Studiestödet skärs ner – kom med och demonstrera!

02.03.2016

Regeringen Sipilä skar redan ner utbildningen och universiteterna, vilket i Helsingfors universitet ledde till massiva uppsägningar. Nedskärningarna syns redan i studenternas vardag, men det räcker inte. Nu skärs ner studiestödet.

Professor Roope Uusitalo, som fått i uppdrag att göra en utredning om en studiestödsreform, lämnade in sin rapport till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 1.3. Nedkärningslistan innehåller följande förslag:
Studiepenningen sjunker till 250,28 euro i månaden.
Stödmånadernas antal begränsas till maximalt 45 (300 studiepoäng).
Kraven på antalet studiepoäng per stödmånad höjs till 6.
Studielånets statsgaranti höjs till 650 euro.
Studielånskompensationen för dem som utexamineras inom utsatt tid sänks från 40 till 30 procent (av den andel som överstiger självrisken).

I praktiken betyder förslaget: studera 8,5 h per dag, med en fjärdedel mindre studiepenning, på kortare tid och med ett tvångslån, vars villkor försämras.

Om studielånets andel av stödet ökar innebär det att studenterna måste arbeta mera, vilket gör att studierna drar ut på tiden. Det står i total konflikt med regeringens målsättningar. Genom att skära ner på studiepenningen raseras också jämlikheten i utbildningen och allas lika möjligheter att utbilda sig.

HUS deltar i studiestödsdemonstrationen 9.3 klockan 13 – kom med du också! Demonstrationståget startar från Senatstorget klockan ett och rör sig sedan längs Alexandersgatan och Mannerheimvägen i riktning mot Kiasma och Lilla parlamentet, där vi hör tal av politiker och representanter för studentrörelsen.

Studiestödsdemonstrationsvenemangen finns på Facebook.

På HUS studiestödsdemonstrationssidan kan du kolla om någon av föreningarna som du är med i ordnar med gemensam avfärd till demon, eller gå med någon annan förening som har gemensam avfärd. För föreningarna blir det ett banderolltalko, vi erbjuder dem material för banderoller och ordnar en banderolltävling, som enskilda studerande också är välkomna att delta i.


Man kan påverka reformen av studiestödet också på andra sätt än genom att demonstrera. Anvisningar för hur man kan påverka i de sociala medierna, för demonstrationen och hur man gör en banderoll finns här på samma studiestödsdemonstrationssida.


HUS tidigare texter om studiestödet kan du läsa på HUS Facebook-sida eller på HUS nätsida, Aktuellt heter rubriken som gäller.

Professor Roope Uusitalos rapport finns här, men tyvärr endast på finska.