Media och arkiv

Tävling: Gör ditt campus bättre börjar

15.03.2016

Är det svårt att hitta läsplatser? Är ditt campus mörkt och dystert? Upplever du att du inte är en del av gemenskapen? Känns det inte roligt att gå på föreläsning? Blir ingenting riktigt bra? Ingen panik! Nu kan du ändra på allt detta. Hitta på en lösning på trivselproblemen på ditt campus – det kan hända att den förverkligas och sedan kan du glatt fortsätta studera.

Utveckla, ensam eller tillsammans med andra, en genomförbar idé för hur ditt campus kunde bli mera funktionellt. De bästa idéerna möjligen förverkligas.

Skicka in en plan för hur idén ska genomföras och en budget senast 15.4 till adressen crista.hamalainen(at)hyy.fi, använd rubriken ”Tävling: Gör ditt campus bättre” och dela din idé i de sociala medierna med hashtaggen #studenternascampus. Av planen ska det framgå vad projektets målsättning är, på vilket sätt det ska genomföras och med vilken tidtabell.

Man kan presentera sin plan för en jury 20.4, beslut om vilka idéer som ska belönas offentliggörs 22.4. Till juryn inbjuds representanter för HUS styrelse, Lokal- och fastighetscentralen samt HUS delegation.

Idén får inte gå ut på att man renoverar byggnader eller blockerar utrymningsvägar med möbler, och man får inte heller föreslå något som bryter mot reglerna för universitetets verksamhet eller användningen av lokalerna, i fråga om t.ex. överlåtelse av nycklar, öppettider, förbud mot att ta med kaffe till föreläsningssalarna etc. Budgeten är på 500 euro och idén ska gagna gemenskapen på campus. Förutom budgeten på 500 euro kan goda idéer få stöd från Lokal- och fastighetscentralen.

De bästa idéerna kommer man att försöka förverkliga, men vi förbehåller oss rätten att vidareutveckla idéer och ge hedersomnämnanden åt idéer som inte ännu kan genomföras.

Tre bästa idéerna belönas med en bastukväll i takbastun Kekkonen.


VAD? Tävling: Gör ditt campus bättre
VAR? Helsingfors universitet, i de sociala medierna #studenternascampus, på Facebook
NÄR? Skicka idén senast 15.4. till crista.hamalainen(at)hyy.fi