Media och arkiv

Tack till den avgiftsfria utbildningen 1974–2015

30.11.2015

STÄLLNINGSTAGANDE 30.11.2015

Regeringen i Finland avslutar internationaliseringen av landets högskolor. De massiva nedskärningarna i högskoleutbildningen och studenternas utkomst hotar jämlikheten inom utbildningen, och införandet av terminsavgifter innebär slutet på en 40 år lång era av avgiftsfri utbildning. Studentkåren vid Helsingfors universitet vill understryka vikten av avgiftsfri utbildning.

Regeringen Sipilä föreslår läsårsavgifter på minst 1 500 euro för studerande från länder utanför EU- och EES-området som studerar vid engelskspråkiga utbildningsprogram. I övriga Norden har det visat sig att avgiftsbelagda utbildningar inte lockar utländska studerande. Exempelvis i Sverige, där man införde terminsavgifter 2010, har antalet studerande från länder utanför EU- och EES-området rasat med upp till 80 procent inom vissa utbildningsområden.

För att grunda avgiftsbelagda utbildningsprogram krävs det miljoner i extrasatsningar på marknadsföring och på att skapa och upprätthålla stipendiesystem. Även om universiteten skulle besluta att införa läsårsavgifter på 10 000–15 000 euro, såsom Helsingfors universitet planerar att göra, skulle det inte räcka till för att täcka extrakostnaderna. Universiteten och utbildningsprogrammen måste sätta pengar på marknadsföring, istället för att satsa på undervisningens och forskningens kvalitet.

Att införa terminsavgifter för en del studerande påverkar samhällsklimatet i stort: när man väl har börjar kräva en del studerande på avgifter är det lätt att kräva dem av andra också. Utländska studerande bidrar med mycket annat än sina terminsavgifter, de medför både ekonomisk och social nytta. Ett hurdant Finland vill vi ha? Ett klassamhälle med en över- och underklass, där bara de som har pengar kan få bildning, eller ett jämlikt, tryggt samhälle, där alla har möjlighet att utbilda sig så långt som de vill?

Idag, den 30.11 firas den avgiftsfria utbildningens dag. Låt oss inte glömma att alla har rätt till bildning, oavsett plånbokens tjocklek, föräldrarnas bakgrund eller vilket land man kommer från.