Media och arkiv

Tassarna bort-demonstrationen och regeringens ramförhandlingar är över

04.04.2013

Resultaten i stora drag positiva – stort tack till alla som deltog!

På regeringens ramförhandlingar 21.3 förhandlade man fram ett anpassningspaket som i stora drag verkar vara studentvänligt. Enligt besluten i ramförhandlingarna kommer man att förverkliga de löften man tidigare gett, och som även skrivits in i regeringsprogrammet: studiestödet binds till index och stödet på det andra stadiet justeras. Kulturminister Arhinmäki, som är den som ansvarar för studiestödet, lade fram en modell, enligt vilken studiestödet ska utvecklas utifrån den nuvarande modellen, det vill säga att huvudvikten fortsätter ligga på studiepenningen. Detta har hela tiden också varit studentorganisationernas mål. Dessutom ersätts det nuvarande studielånsavdraget med en mera begriplig studielånsersättning: staten förbinder sig att betala en del av studielånet för de studenter som inleder studierna 1.8.2014 eller senare, om de tar studielån och blir utexaminerade inom utsatt tid.

Dessutom beslöt man att införa ett nytt kriterium om minimiantalet studieveckor: hädanefter måste studenterna få ihop minst 20 studiepoäng per läsår för att vara berättigade till studiestöd.
Förändringarna träder i kraft 1.8.2014.

Stordemonstrationen "Tassarna bort från studiestödet!", som hölls dagen före ramförhandlingarna, påminde beslutsfattarna om att studenterna inte är betjänta av mera piskor. Studenterna sade klart nej till de modeller som diskuterats under vintern om att begränsa den tid man får lyfta studiestöd eller öka lånets andel av stödet. På plats var enligt olika uppskattningar 5 000-7 000 demonstranter, av vilka en del hade rest långt för att få uttrycka sin åsikt för beslutsfattarna.

Många HUS-föreningar och sammanslutningar engagerade sig genom att organisera gemensam avfärd till demonstrationen och delta med sina föreningssymboler. HUS tror att demonstrationen och påtryckningarna i offentligheten spelade en viktig roll för resultatet av ramförhandlingarna. ”Tassarna bort”-kampanjen har varit ett av våra största enskilda intressebevakningsprojekt på länge. Studenterna och alla som på något sätt deltog ska ha tack för att det blev framgångsrikt. Tack