Media och arkiv

Tillgänglighetstutor Anni breddar vägen till gemenskapen på uni

12.08.2015

Anni Kyröläinen, 25, studerar statsvetenskap och är hösten 2015 HUS första tillgänglighetstutor. Anni hjälper, stöder och ger tips till nya studerande med funktionshinder.

Tillgänglighetstutorn kompletterar studietutorerna och gör det lättare för studerande med funktionshinder att ta sig föreläsningarna och bli en del av studentgemenskapen.

”Då jag kom till universitetet i min elrullstol var det så gott som helt upp till mig själv att hitta tillgängliga rutter och tillvägagångssätt. Andra har ju inte erfarenhet av att röra sig i rullstol, så folk kan i regel inte hjälpa då man frågar var det finns hissar eller invalidtoaletter. Jag vill att andra inte ska behöva gå igenom samma sak ensamma under den besvärliga första studietiden – det gäller allt från att röra sig på uni till det sociala livet.”

”Studentfester hålls ofta i lokaler som inte är tillgängliga. Till exempel har jag en bekant som håller på med sin gradu och som aldrig har deltagit i en sitz. Det är svårt att komma med i gänget om man inte ens kan ta sig till festlokaler eller evenemang. Ändå är nätverkandet viktigt inom nästan alla områden; på fester lär man känna människor och via dem kan man till exempel hitta jobb.”

De flesta människor ser aldrig saker ur den rörelsehämmades perspektiv. Det gör det också onödigt svårt att bli en del av gemenskapen på uni.

”Innan jag lärde känna mina studiekompisar var det svårt att gå på gulnäbbstillställningar och be okända människor om hjälp med att ta mig fram. Men när jag blev en del av gänget blev jag förvånad över hur mycket människor vill hjälpa och hur lätt det är. Det viktiga är att få vänner som kan stöda en i besvärliga situationer.”

Kyröläinen vill uppmana nya studerande att alltid be om hjälp om till exempel en föreläsningssal eller festlokal inte är tillgänglig. I allmänhet hjälper folk gärna.

”I början av studierna ska man inte låta bli att delta i gruppskapande tillställningar. När kompisgängen redan har bildats är det svårare att komma med. På de första festerna kan det vara bra att ha med någon kompis som stöd. Sen kan man bli bekant med andra, och småningom vågar man också be sina nya bekanta om hjälp med att ta sig fram.”

Kyröläinen säger att hon inte har upplevt diskriminering på universitetet, utan att människor tvärtom är hjälpsamma.

”Om man rör sig med rullstol i en besvärlig omgivning är det bara så, att man måste vara mera social än andra om man verkligen vill komma med. Det är förstås tråkigt, men tack och lov kan man lära sig sådant.”

Under detta år gör HUS och Kynnys ry en tillgänglighetskartläggning i HUS egna lokaler i Nya studenthuset.

”Jag hoppas att kartläggningen också leder till konkreta förändringar, att man renoverar och till exempel gör så att servicebyrån blir tillgänglig. HUS har redan skaffat en manuell rullstol till den våning där festsalen Alina finns, så nu är det lättare att röra sig där.”

Du kan själv ta kontakt med Anni, eller tipsa andra nyblivna studerande om att hon finns: anni.kyrolainen@helsinki.fi