Media och arkiv

Två nya projektarbetare på HUS

27.02.2012

HUS har anställt två nya projektarbetare för våren. Den 20 februari inledde Tuomas Saloniemi arbetet med att uppdatera guiden Få ut det mesta av studierna och vecka 10 börjar Ilona Kalliola som utsam-projektarbetare.

Tuomas Saloniemi har tidigare verkat vid Sibelius-Akademins studentkår: i fjol som ordförande och före det har han i flera års tid skött olika förtroendeuppdrag och sysslor. Saloniemi har till uppgift att komplettera och skriva om guiden från år 2000, så att den bättre motsvarar dagens krav. Guiden ska delas ut till alla HUS gulnäbbar för att stöda dem då de inleder studierna och hjälpa dem att hitta olika inlärningssätt.

Utsam-projektarbetaren Ilona Kalliola har varit aktiv i utvecklingssamarbetsutskottet i flera år. Dessutom har hon bland annat verkat som koordinator för HUS utsam-projekt och även deltagit aktivt i FSF:s utvecklingssamarbete. Kalliola har till uppgift att utreda hur studentkårens utvecklingssamarbete ska se ut i fortsättningen. Hon ska göra en utredning och en rad åtgärdsförslag för studentkårens utsam-verksamhet i framtiden. Till projektarbetarens arbetsuppgifter hör också ekonomiförvaltning av utvecklingssamarbetsprojekten och att ge en rapport till utrikesministeriet under vårens lopp. Kalliolas projektanställning fortsätter till slutet av maj.