Media och arkiv

Tvisten avgjordes: Studentkårens musikföreningar återvänder till Gamla studenthuset

06.10.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och dess fyra musikföreningar har nått en överenskommelse gällande verksamheten i Musiksalen i Gamla studenthuset. Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat, Akademiska Sångföreningen och Akademiska Damkören Lyran kommer från och med nu att hålla övningar i Musiksalen två kvällar i veckan. Det nya avtalet om övningsturerna är i kraft till och med december 2016.

Under år 2016 kommer parterna att förhandla om ett fortsatt kontrakt. Målet är att Gamla studenthusets verksamhet ska stå på en finansiellt och kulturellt sett hållbar grund.

– Det här arrangemanget gör att studentmusiken får finnas kvar i sitt hem, i Gamla studenthusets musiksal, säger Ilkka Penttilä från Ylioppilaskunnan Laulajat. Det är en stor uppoffring att minska på vår övningstid i musiksalen med hälften, men vi förstår också hur studentkårens ekonomiska verklighet ser ut i dag. Gamla studenthuset är en unik miljö för såväl studentkultur som för restauranggäster.

– Efter många förslag och motförslag hittade vi äntligen en lösning som båda parterna är nöjda med, säger HUS ordförande Mari Lehtoruusu. Varken studentkåren eller musikföreningarna vill fortsätta rättsprocesserna. Avtalet är en glädjenyhet för oss och för våra musikföreningar, och i synnerhet för den långa kulturtraditionen i huset.

Musikföreningarna firar sin återvändo till Gamla studenthuset tillsammans med Royal Ravintolat med en söndagsbrunch den 25 oktober, där gästerna får njuta av musikuppträdanden i de olika salarna i huset. Royal Ravintolat tar emot reserveringar till tillställningen.

Bakgrund till tvisten:

Studentkåren och musikföreningarna har redan i två år förhandlat om föreningarnas rätt att använda lokalerna i Gamla studenthuset. Musikföreningarna var tvungna att sluta öva i Musiksalen i början av år 2014, eftersom HUS delegation år 2013 beslutade att begränsa studentkårens egen verksamhet i Gamla studenthuset och hyra ut lokalerna till Royal Ravintolat Oy:s restaurangverksamhet.

År 2013 fördes tvisten om HUS beslut och övningslokalerna vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol och Helsingfors tingsrätt. HUS och musikföreningarna har ändå runt förhandlingsbordet försökt hitta en lösning utanför rättsprocesserna. I år har parterna träffats särskilt aktivt, och tack vare det nya avtalet kommer bägge parter nu att återkalla sin talan hos förvaltningsdomstolen. Tvisterna som är anhängiga i tingsrätten lämnas vilande under år 2016 och även dessa kommer att återkallas, såvida förhandlingarna år 2016 om ett fortsatt avtal är framgångsrika.

Lösningen innebär att HUS hyr Musiksalen av Royal Ravintolat, och musikföreningarna får till sin användning två fyra timmars övningsturer i veckan. Utöver det får föreningarna ett hörnkansli till sitt förfogande för permanent förvaring.


Mer information ger:

Mari Lehtoruusu, HUS styrelseordförande
tfn 050 543 9610
mari.lehtoruusu (at) hyy.fi

Ilkka Penttilä, vice ordförande, Ylioppilaskunnan Laulajat
tfn 040 594 8330
ilkka.k.v.penttila (at) gmail.com

Mia Hertsberg, informatör, Akademiska Damkören Lyran
tfn 050 358 1136
info (at) lyran-rf.com

Rasmus Kurtén, ordförande, Akademiska Sångföreningen
tfn 040 828 2127
ordforande (at) akademen.com