Media och arkiv

Universitetet ska begränsa magisterexamen till 300 poäng

12.04.2017

I och med att man på universitetet reformerar riktlinjerna för studier och examina har det föreslagits att det i fortsättningen i examensbetyget bara skulle få finnas det antal studiepoäng som motsvarar den rekommenderade omfattningen för examen. I examensbetyget för magistrar skulle det alltså totalt få finnas studier motsvarande 300 poäng.

Begränsningen innebär inget direkt förbud mot att ta kurser som överskrider den rekommenderade omfattningen. Men redan nu har den i olika sammanhang tolkats också som en begränsning av antalet studieprestationer. Studenterna står under ett hårt tryck från samhällets sida att bara fokusera på hårt styrda examina – det är inte universitetets sak att öka på det trycket.

Studentkåren har kommenterat begränsningen och problemen därmed både skriftligt och vid möten med universitetet. HUS har bl.a. betonat följande synvinklar.

  • Studenterna måste få ha kvar möjligheten att själva bedöma vilken kombination av studiehelheter som de har störst nytta av. Till exempel för ämneslärare är det viktigt att ha mer än den rekommenderade omfattningen studiepoäng i examen då de söker jobb. Dessutom spelar ovanliga ämneskombinationer en nyckelroll i att skapa nya innovationer.
  • Att begränsa omfattningen av studieprestationer i examensbetyget kommer inte att få studenterna att agera annorlunda. Det leder till underliga klumpigheter då studenterna ska presentera vad de kan, till exempel på anställningsintervjuer: separata bilagor och utdrag ur studieregistret är inte lika övertygande som ett enda, tydligt examensbetyg.
  • Om universitetet vill begränsa studenternas akademiska irrfärder bör det göras genom att man satsar på bra studiehandledning i de nya utbildningsprogrammen.

Ytterligare information:
Heikki Isotalo, sakkunnig (högeskolepolitik, utveckling av undervisningen)
heikki.isotalo@hyy.fi