Media och arkiv

Utan pengar på sommarbetet

02.06.2014

Om du studerar på sommaren kan du ansöka om studiestöd också för sommarmånaderna. Mera information från FPA:s sidor.

Studerande som inte har rätt till studiestöd kan ansöka om utkomststöd. Studerande har inte rätt till arbetsmarknadsstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Utkomststöd

Om studerande ansöker om utkomststöd för sommaren utreds först om det finns meningsfulla studier som kan avläggas under sommaren. Studiestöd (studiepenning, bostadstillägg och studielån) är då det primära sättet att finansiera studierna. Om det inte går att avlägga några meningsfulla studier är arbete den primära försörjningsformen. I sådana fall måste man aktivt söka arbete för att kunna beviljas utkomststöd. Om en studerande inte visar sig vara villig att söka jobb eller om hon nekar att ta emot erbjudet arbete kan utkomststödets grunddel sänkas.

Studenternas ekonomiska situation kontrolleras retroaktivt, i regel två månader bakåt, om man inte har fått exceptionellt höga inkomster av engångskaraktär. All egendom räknas också som inkomst, men bedömningen görs från fall till fall och om behovet av utkomststöd är tillfälligt krävs inte nödvändigtvis att man säljer sin egendom. Studielån räknas som inkomst under stödmånaderna, oavsett om man har lyft lån eller inte. Praxis vid Helsingfors stads socialbyrå har varit att studerande förpliktas att lyfta det som möjligen återstår av studielånet före utkomststöd kan beviljas. Studielån som beviljats för läsåret kan lyftas ut fram till den 31.juli.

När man ansöker om utkomststöd påverkar makans/makens inkomster stödbeslutet. Normalt utgår man ifrån att två personer av olika kön som bor ihop är makar, men det är möjligt att förklara situationen. Två personer av samma kön som bor ihop anses i allmänhet inte vara makar.

Utkomststöd fram till första lönedagen eller som komplement till arbetsinkomst

Studerande kan ansöka om utkomststöd för att komplettera långa löneinkomster eller för att klara sin försörjning fram till lönedagen eller tills studiestödet utbetalas.

Exempel:
En student får det sista studiestödet för våren i maj. Studenten arbetar från början av juni och får alltså sin första lön i slutet av juni. För att täcka sina utgifter under juni månad kan hon få utkomststöd.

Mera information från hemkommunens eller boendeområdes socialbyrå.